Przeciwko żebractwu także na jarmarku

Akcję plakatowo – ulotkową pod hasłem „Okaż serce…nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie! Pomagaj mądrze!” przeprowadzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w piątek 27 lipca, dzień przed rozpoczęciem się Jarmarku św. Dominika.

W ramach piątkowej akcji pracownicy MOPR i TPŚBA przekażą m.in. do restauracji, barów, hoteli, kawiarni w Śródmieściu tematyczne plakaty (w dwóch wersjach językowych) i ulotki (w czterech wersjach językowych) o wymiarze edukacyjnym i pomocowym. Całość również z myślą o przyszłych klientach jarmarku. Pracownicy wręczać też będą ulotki turystom w Gdańsku. Początek akcji w piątek o godzinie 11, przy Złotej Bramie.

Przypomnijmy, że to już drugie przedsięwzięcie plakatowo – ulotkowe tego lata w centrum Gdańska, w ramach „Okaż serce…”. Kampania pomocowa, edukacyjna i prewencyjna prowadzona jest w mieście od 25 czerwca. Ma uświadomić mieszkańcom i turystom, by nie wspierali datkami nagabujących ich osób. To bowiem naiwna pomoc, wynikająca zazwyczaj z odruchu serca. Mogą za to wesprzeć potrzebujących np. kierując ich do gdańskich instytucji i organizacji świadczących pełną pomoc. Tam – w zależności od realnej potrzeby – żebrzący człowiek może otrzymać wsparcie m.in. żywnościowe, rzeczowe, aktywizujące czy finansowe. W ramach kampanii w świetlicy przy ulicy Zakopiańskiej 40 bezpłatną, kompleksową opiekę, posiłki, program wypoczynkowy mają m.in. dzieci żebrzące „z ulicy”, zagrożone wykluczeniem społecznym, bezdomnością – przebywa tam do dwadzieściorga potrzebujących dzieci dziennie.Akcję edukacyjną i prewencyjną prowadzą na ulicach m.in. strażnicy miejscy oraz funkcjonariusze Policji. Edukacja poprzez plakaty odbywa się też w komunikacji miejskiej, poprzez ulotki – w tramwajach wodnych.

W tym roku kampanięprowadzą gdańscy partnerzy: MOPR, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zarząd Transportu Miejskiego, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek oraz Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych.

Reaguj!

Jeżeli zauważymy osoby żebrzące, należy zgłosić fakt dzwoniąc pod numery alarmowe:Policji – 997 lub Straży Miejskiej – 986. Pomoc także pod numerami tel. MOPR: 58 342 31 50 lub 58 522 38 20.