Nie przegap konkursu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, o otwartym konkursie ofert. Dotyczy on realizacji w latach 2022 – 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Konkurs został ogłoszony zarządzeniem nr 1214/22 Prezydenta Miasta Gdańska, z 1 lipca br. Zadanie dotyczy poszerzania i podnoszenia w placówkach wsparcia dziennego, jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem. Adresatami pomocy są gdańszczanki i gdańszczanie. Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w środę, 20 lipca br., o godz. 13.00. Po zgłoszeniu chęci udziału na adres email: dorota.klos@gdansk.gda.pl, osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania.