Nie przegap terminu, złóż wniosek o pomoc z „Aktywnego samorządu”

Do czwartku, 31 sierpnia gdańszczanki i gdańszczanie z niepełnosprawnościami mogą jeszcze składać wnioski o wsparcie finansowe, na likwidację barier utrudniających im aktywizację społeczną i zawodową. To pomoc uruchomiona w ramach modułu I programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku.

Mieszkanki i mieszkańcy z niepełnosprawnościami spełniający wymogi programu, zainteresowani uzyskaniem dofinansowania, powinni złożyć wnioski w sprawie do gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Najlepiej i najwygodniej uczynić to poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia (link przekierowuje na stronę internetową SOW). Istnieje też możliwość złożenia wniosku osobiście w Wydziale Rehabilitacji Społecznej MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku, pok. 12, tel.: 58 320 53 42/48 lub drogą pocztową.

Zakup protezy, uzyskanie prawa jazdy

Środki na realizację „Aktywnego samorządu” pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie dotyczy m.in. likwidacji utrudnień w transporcie, w poruszaniu się oraz w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. W module I przewidziano pomoc finansową między innymi:

–  dla osób ze stopniem niepełnosprawności, w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dot. protezy co najmniej na III poziomie jakości),

– w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,  

– w uzyskaniu prawa jazdy, dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją słuchu wymagającą korzystania z usług tłumacza języka migowego,

– w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

Więcej wiadomości o ofercie „Aktywnego samorządu” w 2023 roku dostępnych jest m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej gdańskiego MOPR (link przekierowuje na stronę internetową BIP MOPR w Gdańsku).

 

Logo programu „Aktywny samorząd”
Logo PFRON
Symboliczna fot. osoby na wózku inwalidzkim/źródło: Pixabay (Wuschel-2307)