Przyjazna dłoń dla osób chorujących psychicznie

Przyjazna dłoń dla osób chorujących psychicznie

Piętnaście dorosłych, przewlekle chorujących psychicznie osób znajdzie kompleksowe wsparcie w otwartym przy ulicy Nowe Ogrody 35 w Gdańsku, Specjalistycznym Domu Samopomocy (SDS). Z pomocą terapeutów, psychologów uczestnicy zajęć w placówce będą się aktywizować, uczyć samodzielności, by lepiej i pełniej żyć.

Nową placówkę prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”. SDS ma charakter wspierająco-aktywizujący. Realizuje dzienną formę pomocy dla  gdańszczanek i gdańszczan przewlekle chorujących psychicznie – zajęcia odbywają się w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00. Placówka jest dobrze wyposażona m.in. do celów terapeutycznych, usprawniających, usamodzielniających uczestników. Podopieczni mają zapewnioną m.in. opiekę i terapię psychologiczną, indywidualne lub grupowe treningi samodzielności oraz umiejętności społecznych – chodzi np. o naukę czynności dnia codziennego, sprawniejsze funkcjonowanie w życiu społecznym.

– Dom zapewnia też podopiecznym zajęcia rozwijające zainteresowania, włączające w życie kulturalne, sportowo-rekreacyjne miasta – mówi Anna Strojna, wiceprezes Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń” w Gdańsku. – Uczestnicy mają treningi kulinarne, uczą się gospodarować budżetem domowym, planować zakupy. Poznają możliwości Internetu i obsługę komputera.

Dodajmy, że to już dziesiąta placówka typu dziennego w mieście, wspierająca i aktywizująca osoby chorujące psychicznie. Wszelkie szczegóły dotyczące udziału w zajęciach, kwalifikacji do SDS można uzyskać u pracownika „Przyjaznej Dłoni”, tel. 58 341 10 83.

Nowatorski model wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarcie SDS przy ul. Nowe Ogrody 35, remont, adaptacja, wyposażenie na potrzeby osób chorujących psychicznie, odbyła się w ramach realizacji projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”. Łączny koszt prac remontowych, adaptacyjnych, wyposażenia placówki to około pół miliona złotych. Dodajmy, że „Gdański model…” wdrażają w mieście wspólnie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (lider z ramienia miasta), Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań” i Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed.

Celem tej realizacji jest poszerzanie zakresu wsparcia dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w mieście, poprzez wdrożenie innowacji społecznych oraz zawiązanie międzyresortowego partnerstwa zdolnego do skutecznego pomagania. W ramach „modelu…” chorującym gdańszczankom i gdańszczanom udzielane są: specjalistyczna terapia, konsultacje psychiatryczne, usługi opiekuńcze, wsparcie szkoleniowe, doradztwo zawodowe czy asystentura środowiskowa. Łącznie wsparciem objęto już 127 potrzebujących osób. Specjalistyczna pomoc udzielana jest też rodzinom i bliskim chorujących.

– Projekt zakłada spersonalizowane wsparcie, które polega na przywracaniu osób chorujących psychicznie do pełnienia ról społecznych, w oparciu o indywidualny plan terapeutyczny – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

– Bardzo istotna jest też pomoc dla rodziny i bliskich osoby chorującej – dodaje Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – To również wyznacznik gdańskiego modelu wsparcia, który wdrażamy. Mówimy bowiem o kompleksowych, nowatorskich działaniach dla całej rodziny dotkniętej chorobą.

Przypomnijmy, że głównymi adresatami „Gdańskiego modelu…” są mieszkańcy m.in. Nowego Portu, Brzeźna, Stogów, Olszynki, Oruni, Śródmieścia i Wyspy Sobieszewskiej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość to – 10 080 651 zł, w tym dotacja z EFS wynosi 9 505 046,68 zł. Projekt potrwa do 30 września 2020 roku.

Fot. SR i z archiwum „Przyjaznej Dłoni”