Przypominamy, koniecznie złóż wniosek – edukacja może być tańsza!

Uwaga, 30 marca br. kończy się termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Dofinansowanie obejmuje koszty nauki: w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Mieszkańcy Gdańska mogą składać wnioski o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Wydział Integracji i Rehabilitacji, ul. Dyrekcyjna 5, II piętro, pok. 214 – w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 8:00 – 15:00; w środę w godz. 8.00 – 16.30 oraz w piątek w godz. 8 – 13.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON i MOPR w Gdańsku lub pod numerem telefonu 58 320 53 48.
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

Postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania w programie oraz wnioski dostępne są na stronie MOPR w Gdańsku.
http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=184&x=25&y=2