Przypominamy o dostępnym wsparciu z MOPR w Gdańsku

Potrzebujące gdańszczanki i gdańszczanie otrzymają w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie informację i pomoc m.in. w zakresie finansowym, rzeczowym, żywnościowym, opiekuńczym, instytucjonalnym, specjalistycznym np. psychologicznym oraz prawnym, także aktywizującym społecznie i życiowo. Przyznane wsparcie zawsze jest adekwatne do potrzeb oraz możliwości. W sprawie pomocy prosimy o kontaktowanie się:

– w dni powszednie telefonicznie, poprzez email lub drogą pocztową ze specjalistami Centrów Pracy Socjalnej gdańskiego MOPR (w godzinach pracy Ośrodka),
– w sytuacjach nagłych, kryzysowych pod numerami tel.: 58 511 01 21/22 (całodobowo, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPR w Gdańsku),
– w sytuacjach dotyczących przemocy w rodzinie ze specjalistami dyżurującymi całodobowo pod numerem tel.: 797 909 112 lub email: wsparcie@mopr.gda.pl (wsparcie uruchomione w ramach kampanii miasta „Dom bez przemocy”).

Fot. symboliczna z Pixabay, ręce w geście pomocy