Psycholog lekiem na całe zło, zdiagnozuje, doradzi, poprowadzi!

W ramach Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej 2017 pod hasłem „Zdrowie zaczyna się w głowie”, zapraszamy mieszkańców do skorzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w tematycznym zakresie. Od 8 do 26 maja psycholodzy Ośrodka udzielać będą bezpłatnych konsultacji, porad między innymi w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, psychodietetycznych oraz przeciwdziałania przemocy domowej. Do kontaktu zapraszamy szczególnie mieszkańców mających trudności w wychowaniu dzieci, w kontaktach interpersonalnych, ale też osoby zwyczajnie nie radzące sobie z życiowymi problemami. Polecamy wizyty indywidualne oraz uczestnictwo w warsztatach i grupach wsparcia.

– Dzięki organizowanym w Gdańsku Dniom Pomocy Psychologicznej promujemy wśród mieszkańców postawę odpowiedzialności za siebie i innych, która otwiera człowieka w przypadku problemów na zwrócenie się o pomoc do specjalistów. Dlatego istotne jest byśmy nie bali spotkać się z psychoterapeutą, czy też poradzić się psychologa. Korzystanie z ich pomocy to przejaw dojrzałości i zdrowego dbania o siebie. Tylko w tym roku miasto przeznaczyło około 6 mln złotych na programy z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Prosić o pomoc to nie oznaka słabości, to wyraz najwyższej świadomości współzależności oraz skomplikowanych procesów społecznych we współczesnym świecie – podkreśla Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.

Dodajmy, że kampanię pt. „Zdrowie zaczyna się w głowie”, promującą dbałość o higienę psychiczną i wczesne wykrywanie zagrożeń dla zdrowia psychicznego, zorganizowała Fundacja Wspierania Rodzin Przystań oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, partnerem jest Uniwersytet Gdański. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Gdańska, merytoryczny – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Skorzystaj z oferty MOPR!

* Od 8 do 26 maja bezpłatnych konsultacji udzielać będą w dni powszednie, w godz. od 7.30 do 15.30, psycholodzy w dziewięciu Centrach Pracy Socjalnej MOPR przy ulicach: Modrzewskiego 2A, Gustkowicza 13, Dyrekcyjnej 5, Lecha 1, Siennickiej 25, Powstańców Warszawskich 25, Marynarki Polskiej 134 A, Elbląskiej 66 D i Piekarniczej 16 (kontakt tel. do CPS na stronie www.mopr.gda.pl).

*15 i 22 maja, w godz. od 10 do 14 w MOPR przy ul. Leczkowa 1 A, pok. 304, tel. 58 347 82 94 porad z zakresu spraw rodzinnych, zawodowych, psychodietetyki zainteresowanym udzielać będzie psycholog, p. Agnieszka Nowak.

*11 i 25 maja, w godz. od 7.30 do 15.30 w MOPR przy ul. Leczkowa 1 A, pok. 12, tel. 58 347 82 77, w sprawach wychowawczych na pytania odpowiadać będzie psycholog, p. Urszula Kiblicka.

*W majowe czwartki, w godz. od 13 do 15 na zajęcia grup wsparcia, z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zapraszamy też do CPS nr 2, przy pl. Gustkowicza 13, tel. 58 522 01 99 (po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu).

*Także w majowe czwartki, w godz. od 15.45 do 18 można uczestniczyć w warsztatach dla rodziców dorastających dzieci, prowadzonych przez psychologa MOPR w CPS nr 9 przy ul. Piekarniczej 16 (tel. 58 304 36 61, po wcześniejszym zgłoszeniu).