Punkt przeciwko przemocy w rodzinie otwarty!

W Gdańsku ruszył Punkt Rozwoju dla Rodziny, w którym krótkoterminową pomoc i terapię, socjoterapię oraz diagnostykę uzyskają rodziny z problemem przemocy. To jeden z elementów projektu „Gdańsk blisko rodziny”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na rzecz poprawy jakości i dostępności do usług dla osób zagrożonych przemocą lub jej doświadczających.

Punkt prowadzi, na mocy umowy z MOPR, Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada, przy ulicy Kartuskiej 119/4. Tam właśnie rodziny potrzebujące, borykające się z problemem przemocy lub zagrożone nią otrzymają bezpłatnie, niezbędne wsparcie m.in. psychologiczne, poradnicze. Pomoc dotyczy zarówno rodziców, jak i dzieci, w tym maluchów. Socjoterapia dzieci i młodzieży odbywać się będzie w grupach. Na miejscu specjaliści udzielać też będą porad, zdiagnozują problem lub też przeprowadzą krótkoterminową terapię. Specjaliści pomagać tam też będą rodzinom z małymi dziećmi, które nie przebywają w żłobkach czy przedszkolach – stąd rozpoznanie zjawiska przemocy może być w takich wypadkach trudniejsze. Praca z rodziną, jeśli zajdzie potrzeba, może się odbywać także w domu zainteresowanych. Ważne, ze wsparcia Punktu może skorzystać każda gdańska rodzina z problemem, jednak po wcześniejszej konsultacji i kwalifikacji – konieczny kontakt z p. Magdaleną Szerszyńską, koordynatorem projektu MOPR (tel. 58 342 31 79, od poniedziałku do piątku. w godz. 7.30 – 15.30).

– Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w pracy czy szkole, agresji w jej każdej postaci jest priorytetem wśród działań pomocowych miasta – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Będziemy konsekwentnie wdrażać projekty, programy i działania, które pozwolą ograniczyć i niwelować to niekorzystne zjawisko. W Gdańsku nie ma zgody na agresję, na przemoc psychiczną czy fizyczną wobec kogokolwiek.

Dodajmy, że w ramach „Gdańska blisko rodziny” m.in. 34 osoby, głównie matki z dziećmi, dotknięte problemem wzięły udział w sierpniowym wyjeździe integracyjno – terapeutycznym do Lubania. Projekt zakłada także organizację specjalistycznych, tematycznych szkoleń dla przedstawicieli instytucji w obszarze pomocy oraz przeprowadzenie akcji informacyjnych dla mieszkańców, w tym seniorów, narażonych na różne formy przemocy. Całkowity koszt projektu to 127 tysięcy złotych (wkład MOPR – 32 tys. zł, pozostałe 95 tys. zł to dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej). Realizacja założeń dokumentu potrwa do końca bieżącego roku.