Razem wspieramy osoby w kryzysie bezdomności

W Gdańsku trwa zimowa akcja pomocowa na rzecz osób doświadczających bezdomności, przebywających w miejscach niemieszkalnych. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie docierają do potrzebujących m.in. kierując się zgłoszeniami od mieszkanek i mieszkańców.

Tylko w ubiegłym tygodniu pracownicy socjalni Samodzielnego Referatu Reintegracji gdańskiego MOPR, po otrzymaniu sygnałów od mieszkańców, pomogli czterem osobom doświadczającym bezdomności. Potrzebujący otrzymali przede wszystkim schronienie, żywność oraz wsparcie rzeczowe.

MOPR i służby miejskie nadal apelują do gdańszczanek i gdańszczan o uważność i pomocowe współdziałanie – tak istotne zwłaszcza w czasie epidemii. Miasto oferuje osobom w kryzysie bezdomności kompleksowe wsparcie: od schronienia po m.in. żywnościowe, finansowe oraz specjalistyczne.

Zgłoszenia o potrzebujących prosimy kierować do: Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy Ośrodka), także do Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986 lub Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych). Można też posłużyć się bezpłatną aplikacją Arrels i o lokalizacji potrzebujących powiadomić streetworkerów Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Dzięki sygnałowi dotrą oni szybko do osoby w kryzysie i zaoferują jej adekwatne wsparcie.

Aplikacja do pobrania na telefony z systemem Android
Aplikacja do pobrania na telefony z systemem IOS

Pracownicy Ośrodka docierają z ofertą pomocy do osób w kryzysie bezdomności przebywających w miejscach niemieszkalnych/fot. z archiwum MOPR