Reaguj widząc osobę bezdomną – powiadom służby miejskie!

W związku z zimową aurą raz jeszcze prosimy gdańszczanki i gdańszczan o czujność i przekazywanie sygnałów o osobach bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych np. na terenie działek, na dworcu czy w okolicach wiaduktów.

Informacje o potrzebujących prosimy kierować do: Samodzielnego Referatu Reintegracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. od 8 do 17, pt. w godz. od 7.30 do 14.30), Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 997 i 112. Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

– Każdy z nas może uratować potrzebującego człowieka – wskazywał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Wystarczy nie być obojętnym i reagować na widok osoby bezdomnej. Przede wszystkim wezwać służby miejskie, a w przypadku zagrożenia życia podać jej kubek ciepłej herbaty, okryć ją kocem i oczywiście natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.

Od początku grudnia funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 351 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych (nie dotyczy noclegowni i schronisk) w Gdańsku. 189 razy napotkanym ludziom proponowali wsparcie, w 55 przypadkach zostało ono przyjęte.

Pomoc wielowymiarowa

Przypomnijmy, że codziennie około 50 potrzebujących ludzi korzysta w Gdańsku z oferty „autobusu SOS pomoc” – w którym mogą otrzymać zupę, ciepłą odzież na przebranie, mają zapewnioną opiekę ratownika medycznego, pracownika socjalnego lub streetworkera. MOPR zabezpieczył środki na działanie autobusu do końca marca. W schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych w Gdańsku jest jeszcze ok. 60 wolnych miejsc.

Osoby bezdomne korzystające ze wsparcia noclegowni w Gdańsku lub przebywające w miejscach niemieszkalnych otrzymują też pomoc w świetlicy aktywizującej, która została otwarta w placówce Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1. Uczestniczą tam w zajęciach integrujących, edukacyjnych i uspołeczniających.

Fot. Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl