Reaguj widząc osobę bezdomną!

Prosimy gdańszczanki i gdańszczan o czujność i przekazywanie sygnałów o osobach bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych np. na terenie działek, na dworcu, w okolicach wiaduktów czy w piwnicach budynków. Wspólnie można uratować życie potrzebującemu człowiekowi.

Informacje o potrzebujących prosimy kierować do: Samodzielnego Referatu Reintegracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. od 8.00 do 17.00, piąt. w godz. od 7.30 do 14.30); Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 112. Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

– Reaguj, nie bądź obojętny widząc osobę bezdomną – apeluje do mieszkańców Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Przede wszystkim trzeba wezwać służby miejskie, a w przypadku zagrożenia życia podać potrzebującemu człowiekowi kubek ciepłej herbaty, okryć ją kocem i  wezwać pogotowie ratunkowe.

Pracownicy gdańskiego MOPR współpracując m.in. z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz organizacjami pozarządowymi prowadzą wzmożone działania, by dotrzeć do każdej osoby w kryzysie. Starają się przekonać bezdomnych do skorzystania z oferty pomocowej miasta. Obejmuje ona m.in. zapewnienie schronienia, żywności, ciepłej odzieży, obuwia, kąpieli, środków finansowych na zakup leków, poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Przypomnijmy, że Ośrodek ma zawarte umowy z ośmioma placówkami dla osób bezdomnych na terenie miasta (prowadzą je organizacje pozarządowe). Zapewniają one ok. 750 miejsc, w tym stałe i dostawki. Przy ulicy Mostowej w Gdańsku działa także noclegownia niskoprogowa, gdzie wsparcie otrzymują bezdomni będący pod wpływem alkoholu.

MOPR ma też umowę ze Stowarzyszeniem Gdański Komitet Obywatelski na usługę związaną z przygotowaniem i wydawaniem bezpłatnych posiłków m.in. osobom bezdomnym. Zupę lub drugie danie można otrzymać w trzech jadłodajniach, przy ulicach: Na Zaspę 45, Mickiewicza 33 i Żuławskiej 102. Obiady są wydawane każdego dnia, a wsparcie otrzymują tam zarówno osoby ze skierowaniami od pracowników socjalnych, jak i np. bezdomni z interwencji, którzy akurat potrzebują pomocy.

Ratownik w autobusie

Osoby w kryzysie bezdomności na terenie Gdańska mają wsparcie w „autobusie SOS – pomoc”. Od listopada pojazd, m.in. z ratownikiem medycznym, pracownikiem socjalnym i streetworkerem na pokładzie kursuje w mieście (codziennie, w godzinach późnowieczornych i nocnych). Ta mobilna pomoc będzie funkcjonowała do końca marca 2020 r. oraz w kolejnym, zimowym sezonie. Na pokładzie osoby potrzebujące mają zapewniony ciepły posiłek, zimową odzież, wsparcie higieniczne, medyczne, poradnicze i psychologiczne. Pojazd dowozi osobę bezdomną do noclegowni przy ulicy Mostowej 1A. Środki na działanie „autobusu SOS – pomoc” zabezpieczył MOPR (koordynator całej akcji). Na zlecenie Ośrodka zadanie realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Autobusu użycza spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje.  

Postoje autobusu:

– ok. godz. 20.15, pętla autobusowa przy stacji SKM na Przymorzu,
– ok. godz. 21.15, parking między rynkiem a komisariatem przy ulicy Białej we Wrzeszczu,
– ok. godz. 22.15, zatoka autobusowa przy kinie „Krewetka” w Gdańsku,
– ok. godz. 23.30, postój przy noclegowni, ul. Mostowa 1 A.

Fot. z Pixabay