Reaguj widząc osobę doświadczającą bezdomności!

Przypominamy, że sygnały o osobach w kryzysie bezdomności trzeba kierować do: Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. 8.00 do 17.00, pt. w godz. 7.30 do 14.30), także do Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986 lub Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych). Każde zgłoszenie jest sprawdzane. Każde może uratować zdrowie i życie potrzebującego.

Załoga autobusu SOS – pomoc codziennie pomaga osobom potrzebującym w Gdańsku/fot. Sławomir Kunkel z TWP „Przystań”