Reaguj widząc osobę w kryzysie bezdomności

Sześcioro streetworkerów Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku codziennie wspierają osoby w kryzysie bezdomności, przebywające w miejscach niemieszkalnych. Sygnały o potrzebujących przekazują m.in. mieszkanki i mieszkańcy oraz turyści.

Także podczas Jarmarku św. Dominika gdański MOPR prosi o wrażliwość na osoby doświadczające bezdomności. Każde zgłoszenie jest sprawdzane. Człowiek w kryzysie otrzymuje pełną ofertę pomocy, która obejmuje m.in. schronienie, wsparcie żywnościowe, rzeczowe, finansowe czy higieniczne. Ważne, by ją przyjął.

Powiadom służby telefonicznie

Widząc w mieście osobę w kryzysie bezdomności, najlepiej powiadomić:

– pracowników Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. 8.00 do 17.00, pt. w godz. 7.30 do 14.30),

– Straż Miejską w Gdańsku tel.: 986,

– lub Policję tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych).

Przekaż sygnał streetworkerom

Od lipca 2018 roku działa w mieście aplikacja Arrels, która umożliwia szybkie przekazanie streetworkerowi informacji m.in. o lokalizacji potrzebujących, ich płci, przybliżonym wieku i czy np. towarzyszą im zwierzęta. Dzięki tym wiadomościom można szybko dotrzeć do osób doświadczających bezdomności, z konkretną ofertą wsparcia. Aplikacja jest bezpłatna, można ją pobrać np. „ze sklepu” w smartfonie. Zachęcamy do jej stosowania – w działaniach na rzecz osób w bezdomności w Gdańsku jest bardzo pomocna.

Aplikacja do pobrania na telefony z systemem Android
Aplikacja do pobrania na telefony z systemem IOS

 

Bezdomność to poważny problem społeczny, może dotknąć każdego człowieka/symboliczna fot. wózka wypełnionego rzeczami, Pixabay