Reaguj i wspieraj osoby w bezdomności także latem

Prosimy mieszkanki i mieszkańców oraz turystów o społeczną wrażliwość i przekazywanie sygnałów o osobach w bezdomności, przebywających w miejscach niemieszkalnych w Gdańsku. Ważne są też zgłoszenia o osobach, które proszą o datki na ulicy. Dzięki temu można szybciej dotrzeć do potrzebującego człowieka i zaoferować mu adekwatne wsparcie.

Zgłoszenia o osobach w bezdomności, ale też o osobach proszących o datki – w szczególności dzieciach i seniorach – należy kierować do:

– Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. 8.00 do 17.00, pt. w godz. 7.30 do 14.30),

– Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986,

– Policji tel.: 112 (zwłaszcza w przypadkach interwencyjnych).

W mieście pracuje też sześcioro streetworkerów, którzy docierają z ofertą wsparcia do potrzebujących. By przekazać im sygnał o osobie w bezdomności, wystarczy posłużyć się darmową aplikacją Arrels. Można ją pobrać np. „ze sklepu” w smartfonie. Dzięki jej zastosowaniu streetworker otrzyma informację m.in. o miejscu przebywania, płci potrzebujących i czy towarzyszą im zwierzęta. Łatwiej dotrze do nich z pomocową ofertą. Aplikację pozyskało i wprowadziło Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Działa ona w mieście od lipca 2018 roku. Można ją pobrać:

aplikacja do pobrania na telefony z systemem Android
aplikacja do pobrania na telefony z systemem IOS.

Współdziałanie także latem

Podczas wakacji w mieście prowadzone są intensywne działania pomocowe na rzecz osób w bezdomności oraz osób proszących o datki na ulicy. Wsparcie proponują potrzebującym: pracowniczki i pracownicy socjalni MOPR oraz streetworkerzy. Działania wspierają funkcjonariusze Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Pomocy udzielają instytucje miejskie i organizacje pozarządowe. Osoba w bezdomności może skorzystać m.in. ze schronienia, pomocy finansowej, żywnościowej, rzeczowej, specjalistycznej – psychologicznej i prawnej, aktywizującej społecznie czy po prostu higieniczno-sanitarnej. Zaproponowane wsparcie jest adekwatne do sytuacji potrzebującej osoby, jednak to ona decyduje, czy je przyjmie.

Mieszkankom i mieszkańcom dziękujemy za empatię, współdziałanie i przekazywanie sygnałów o potrzebujących.

 

Arrels, aplikacja pomagająca odnaleźć osoby w bezdomności w Gdańsku/fot. Jerzy Pinkas, www.gdansk.pl