Rejsy po Wiśle dla dzieci potrzebujących – są wolne miejsca

Do udziału w sierpniowych, bezpłatnych rejsach po Wiśle zaprasza dzieci objęte wsparciem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspólnie ze Związkiem Miast Nadwiślańskich. Z tej propozycji skorzysta latem ponad 120 najmłodszych podopiecznych gdańskiej pomocy społecznej oraz ich opiekunowie.

To oferta dla dzieci m.in. z rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, wielodzietnych oraz z pieczy zastępczej. Rejsy po Wiśle dla najmłodszych, potrzebujących gdańszczan organizowane są partnersko od kilkunastu lat i zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Kilka godzin na pokładzie statku to nie tylko relaks, zabawa i możliwość poznania nowych przyjaciół – rówieśników, ale i opowieść o historii Gdańska przekazywana na pokładzie przez przewodnika. W tym roku na małych amatorów wodnej przygody czeka ponad 120 wycieczkowych miejsc. Lista uczestników jest jeszcze otwarta. O dostępność i możliwość skorzystania z oferty rejsów można pytać w Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach (adresy, kontakt na stronie: www.mopr.gda.pl). Organizatorami sierpniowych wycieczek są: Związek Miast Nadwiślańskich i MOPR w Gdańsku.

To nie jedyna propozycja dla małych podopiecznych gdańskiej pomocy społecznej. Dzieci z gdańskich rodzin objętych wsparciem podczas wakacji wezmą również udział m.in. w półkoloniach, obozach treningowych oraz warsztatach zajęciowych organizowanych m.in. przez szkoły, kluby osiedlowe, świetlice środowiskowe i stowarzyszenia w dzielnicach.   Niespełna 180 dzieci z rodzin najbardziej wymagających wsparcia, także specjalistycznego wypocznie na koloniach m.in. w Orkuszu pod Kwidzynem oraz w Pucku. W programie zajęć m.in. nauka żeglarstwa, pływania, wycieczki rekreacyjne oraz wieczorna integracja przy ognisku. Organizacja tych wyjazdów jest finansowana ze środków miejskich oraz Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na rok 2018. To ponad 220 tys. złotych.

– Każde dziecko powinno mieć okazję do wakacyjnej beztroski, a my podejmujemy wyzwanie by stworzyć warunki dla wszystkich – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.