Rodzic zastępczy potrzebny od zaraz!

W środę 12 lutego, w godzinach od 8.00 do 18.00 zapraszamy osoby zainteresowane założeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka na dzień otwarty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku.  

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć zarówno małżeństwo, jak i osoba samotna. Być może po konsultacji ze specjalistami pieczy zastępczej, łatwiej będzie Państwu podjąć decyzję o takim wsparciu dzieci z bagażem doświadczeń. Pamiętając przy tym, że prowadzenie np. zawodowej rodziny zastępczej jest przede wszystkim odpowiedzialną pracą. Może ona się okazać nie tylko zawodowym, ale i życiowym spełnieniem. Zachęcamy do odwiedzenia gdańskiego MOPR w środę 12 lutego, by porozmawiać m.in. ze specjalistami, psychologami, trenerami szkolącymi kandydatów na rodziców. Pracownicy Ośrodka odpowiedzą m.in. na pytania o udzielane rodzinom zastępczym wsparcie finansowe, rzeczowe, asystenckie oraz psychologiczne i prawne. Poradzą, jak przygotować się do pełnienia roli zastępczego rodzica i wykonywania tego zajęcia.

Specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR dyżurować będą w sali konferencyjnej na parterze budynku przy ul. Leczkowa 1A. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego, pod numerami: 58 347 82 77 lub 58 347 82 68 oraz 58 347 82 78.

Z serca zachęcam do działania na rzecz potrzebujących maluchów – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Podjęcie decyzji o założeniu rodziny zastępczej może stać się wstępem do nowego, podarowanego innym życia.

Wiadomości o rodzinnej pieczy zastępczej dostępne są także na stronie: www.mopr.gda.pl oraz  linki (pod poniższym można obejrzeć także spot akcji):

http://mopr.gda.pl/zostan-rodzina-zastepcza-2/       

http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/dzieci-i-rodzina/piecza-zastepcza/rodziny-zastepcze-i-rodzinne-domy-dziecka/

Fot. z Pixabay