Kiedy konflikt rodziców staje się za trudny dla dziecka…

W poniedziałek 6 listopada w hali Ergo Areny przy placu Dwóch Miast 1 w Gdańsku odbędzie się konferencja pt. „Kiedy konflikt rodziców staje się za trudny dla dziecka…”, połączona z pogłębionymi warsztatami dla specjalistów tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

W spotkaniu organizowanym w ramach projektu „Gdańsk blisko rodziny” udział wezmą m.in. przedstawiciele pomocy społecznej, ochrony zdrowia, policji, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z Trójmiasta. Projekt realizowany jest przez  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku na rzecz poprawy jakości i dostępności usług dla osób zagrożonych przemocą lub jej doświadczających.

Podczas konferencji, która rozpocznie się o godzinie 10.00 (zakończenie ok. godz. 15.00) specjaliści podzielą się doświadczeniami w zakresie wsparcia świadczonego m.in. rodzinom z dziećmi w kryzysie, procedurze Niebieskiej Karty czy pomocy oferowanej rodzicom i ich pociechom w sytuacji rozpadu związku. W godz. od 13.30 do 15.30 odbędą się także tematyczne warsztaty, które poprowadzą m.in. psychologowie i psychoterapeuci ze szpitala na Srebrzysku.

 

– Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w pracy czy szkole, agresji w jej każdej postaci jest priorytetem wśród działań pomocowych miasta – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Będziemy konsekwentnie wdrażać projekty, programy i działania, które pozwolą ograniczyć i niwelować to niekorzystne zjawisko. 

 

Przypomnijmy, w ramach projektu „Gdańsk blisko rodziny” przy ul. Kartuskiej 119/4 powstał punkt udzielający kompleksowego wsparcia rodzinom z problemem przemocy. Prowadzi go, na mocy umowy z MOPR, Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada. Rodzice z dziećmi z rodzin zagrożonych wzięły także udział w wyjazdach integracyjno – terapeutycznych, służących poprawie ich relacji opiekuńczych, wychowawczych. Całkowity koszt projektu to 127 tysięcy złotych (wkład MOPR – 32 tys. zł, pozostałe 95 tys. zł to dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej). Realizacja założeń dokumentu potrwa do końca bieżącego roku. Na poniedziałkowe spotkanie zapraszają zainteresowanych zespoły interdyscyplinarne Gdańska, Sopotu i Gdyni. Głównym organizatorem wydarzenia jest gdański MOPR.