Rodzice zastępczy poszukiwani, w dzielnicach

„Stwórz rodzinę zastępczą! Naprawdę warto!” – plakaty z tym hasłem pojawią się za kilka dni we wszystkich dzielnicach Gdańska. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekażą je m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, przychodni zdrowia, instytucji publicznych, sklepów, osiedlowych klubów. Po to, by zachęcić gdańszczan do włączenia się w kampanię, na rzecz tworzenia w mieście rodzinnych form opieki dla dzieci pozbawionych wsparcia biologicznych rodziców.

Obecnie na taką pomoc czeka w placówkach kilkadziesiąt maluchów. I choć mają tam bardzo dobrą, fachową opiekę, żadna instytucja nie zastąpi przecież rodziny. Stąd idea kampanii „Podziel się domem”, konsekwentnie prowadzonej od początku roku przez gdański MOPR. Ambasadorem akcji jest Sylwia Gruchała, florecistka i medalistka olimpijska.

Przypomnijmy, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba, tworząca tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów.

– Apelujemy do gdańszczan, którzy mają odwagę podzielić się swoim wartościowym życiem, o otwarcie swojego domu dla potrzebujących maluchów – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. 

Dodajmy, że gdańskie dzieci potrzebujące wychowują się w ponad 350 rodzinach zastępczych oraz 15 rodzinnych domach dziecka. Opiekę zyskało tam blisko 600 maluchów i nastolatków.  

Uwaga!
Zainteresowani założeniem rodzinnych form pieczy zastępczej dla dzieci winni kontaktować się z MOPR przy ulicy Leczkowa 1 A w Gdańsku, tel. 58 347 82 73 – 77 i 79.

Plakat A2 – stwórz rodzinę zastępczą