Rodzicu – kochaj, akceptuj, nie krzywdź!

Gdańskich rodziców i opiekunów zapraszamy do posłuchania wykładów profilaktyczno-edukacyjnych, przeciwdziałających przemocy w rodzinie. Specjaliści podpowiadają w nich m.in. na czym polega i jak ważna jest odpowiedzialność rodzicielska za życie dzieci oraz jak ustrzec się niepożądanych zachowań wobec najmłodszych. Cykl specjalistycznych wykładów powstał w ubiegłym roku, w ramach realizacji projektu „Kochaj – nie krzywdź!”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Był on adresowany do rodzin z dziećmi. Projekt przewidywał podjęcie kompleksowych działań profilaktyczno-edukacyjnych m.in. na rzecz dzieci i rodziców, przeciwdziałających problemowi agresji w rodzinie.

– Zachęcamy rodziców i opiekunów do posłuchania wykładów specjalistów zwłaszcza, jeśli chcą poprawić relacje ze swoimi dziećmi i lepiej odczytywać ich potrzeby – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR.

Miłość, zrozumienie, akceptacja

Filmowe prelekcje dostępne są na stronie Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii  (link przekierowujący do strony internetowej Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku). Przygotowali je specjaliści tej organizacji pozarządowej, na zlecenie Ośrodka. Eksperci wskazują w nich m.in. jak duże znaczenie ma rozwój emocjonalny dziecka w wieku niemowlęcym oraz jak istotne jest w tym czasie zaangażowanie rodziców. Podpowiadają, jak właściwie, mądrze wspierać rozwój psychiczny malca. Wskazują też, jak istotne są: miłość, zrozumienie potrzeb dziecka oraz akceptowanie jego zachowań. To przecież czynniki niezbędne, warunkujące bezpieczeństwo malucha w rodzinie. Wykłady przygotowane w ramach projektu gdańskiego MOPR poświęcone są również m.in. dialogowi międzypokoleniowemu. Mówią o rodzicielskich wyzwaniach, które czasem przerastają i mogą prowadzić do sytuacji przemocowych w rodzinie. Specjaliści Fundacji wskazują też, jak radzić sobie z emocjami, frustracją i problemami opiekuńczymi.

Skuteczne przeciwdziałanie przemocy

W ramach projektu swoje umiejętności i wiedzę w zakresie np. rozpoznawania problemu przemocy w rodzinie oraz właściwego i szybkiego reagowania na wszelkie przejawy agresji, poszerzyli m.in. gdańscy pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy i pracownicy Ośrodka. To osoby, które na co dzień wspierają rodziców, dzieci oraz młodzież. Wzięli oni udział w tematycznych, edukacyjnych warsztatach zorganizowanych przez MOPR we współpracy z Fundacją UNA z Warszawy. W tych spotkaniach uczestniczyło ponad sto osób, którym zależy m.in. na jeszcze skuteczniejszym przeciwdziałaniu problemowi oraz na podniesieniu społecznej świadomości, w zakresie rozpoznawania niepożądanych zachowań pomiędzy rodzicami i dziećmi.

Przypomnijmy, że „Kochaj – nie krzywdź!” został wyróżniony w ub. roku przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w konkursie ofert na realizacje w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

Symboliczne zdjęcie rodziców z dziećmi z Pixabay