Rodzicu, pamiętaj o obiedzie dla przedszkolaka i ucznia

Gdańskie dzieci z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza 1320 zł, mogą bezpłatnie zjeść obiady w przedszkolu lub szkole. Ponieważ rozpoczęcie nowego roku szkolnego tuż, tuż, przypominamy uprawnionym rodzicom, że aby otrzymać pomoc w formie dożywiania, trzeba złożyć wniosek.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prosi rodziców, opiekunów dzieci o przekazywanie wniosków o dożywianie do Centrów Pracy Socjalnej, obsługujących dzielnicę ich zamieszkania. Kontakt do CPS dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka. Do podania o wsparcie trzeba dołączyć m.in.:

– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury),

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie i sposobie rozliczania.

Przyznanie wsparcia poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W razie wątpliwości, pytań szczegółowymi informacjami służą mieszkankom oraz mieszkańcom, pracowniczki i pracownicy socjalni gdańskiego MOPR.

Ciepły posiłek ważny dla dziecka

Bezpłatne dożywianie gdańskich uczniów i przedszkolaków odbywa się w ramach dwóch programów: wieloletniego, rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego – osłonowego. To właśnie program gdański, osłonowy przewiduje obiady dla dzieci z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza 1320 zł, tj. 220 procent kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej. Dla porównania program rządowy przyznaje bezpłatne obiady dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, tj. 200 procent kryterium dochodowego w pomocy społ. W pierwszej połowie 2023 roku z dożywiania w przedszkolach i szkołach skorzystało łącznie 964 najmłodszych.

 

Zupa i drugie danie/fot. z Pixabay (tortic84 i elkimmelito)