Rodzicu, pamiętaj o obiedzie dla ucznia i przedszkolaka!

Gdański rodzicu, jeśli chcesz, aby dziecko bezpłatnie jadło obiad w szkole lub przedszkolu, złóż wniosek w tej sprawie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To wsparcie jest przyznawane niezwłocznie każdej uprawnionej rodzinie.

MOPR w Gdańsku przypomina, by dopełnić formalności w sprawie nieodpłatnego dożywiania dziecka najlepiej teraz. Tak, aby uczeń i przedszkolak otrzymywali ciepły posiłek od pierwszych dni września br. Wniosek o tę pomoc (wystarczy odręczny) można przesłać do pracowników właściwego Centrum Pracy Socjalnej w dzielnicy poprzez email: mopr@gdansk.gda.pl lub drogą pocztową. Adresy, kontakt do CPS są dostępne na stronie Ośrodka. Podanie można też dostarczyć osobiście do CPS, po uprzednim telefonicznym ustaleniu z pracownikiem socjalnym terminu spotkania. Do wniosku należy dołączyć:

– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie od pracodawcy),

– w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Dożywianie gdańskich uczniów i przedszkolaków odbywa się w ramach dwóch programów: rządowego pt. „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego – osłonowego. Dzięki programowi gdańskiemu w przedszkolach i szkołach obiady jedzą dzieci z rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 950,40 zł. W uzasadnionej życiowo trudnej sytuacji, dochód może być jeszcze wyższy – dziecko też otrzyma posiłek.  

Obiad jest bardzo ważny w codziennej diecie każdego dziecka/fot. z Pixabay ilustracyjna