Rodzicu, złóż wniosek o dożywianie przedszkolaka i ucznia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przypomina uprawnionym rodzicom, że aby ich dzieci jadły bezpłatnie obiady w przedszkolu lub szkole, trzeba złożyć wnioski o to wsparcie. O tę pomoc można aplikować także w trakcie roku szkolnego.

W Gdańsku wniosek o dożywianie dziecka w szkole lub przedszkolu najlepiej przekazać bezpośrednio do Centrum Pracy Socjalnej MOPR, obsługującego dzielnicę zamieszkania. Adresy, kontakt do CPS dostępne są na stronie internetowej Ośrodka. Wystarczy odręcznie napisane podanie. Do wniosku o dożywianie trzeba dołączyć:

– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury),

– w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (szczegółowymi informacjami służą pracownicy socjalni gdańskiego MOPR).

Bezpłatne obiady dla wielu gdańskich dzieci

Nieodpłatne dożywianie gdańskich uczniów i przedszkolaków odbywa się w ramach dwóch programów: rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego – osłonowego. Dzięki gdańskiemu programowi osłonowemu w przedszkolach i szkołach obiady jedzą dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1080 zł – tj. 180 procent kryterium dochodowego, obowiązującego w pomocy społecznej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w uzasadnionej sytuacji ten dochód może być jeszcze wyższy – dziecko też otrzyma ciepły posiłek. Natomiast program rządowy przyznaje bezpłatne obiady dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 900 zł – tj. 150 procent kryterium dochodowego w pomocy społecznej.

 

Ciepły posiłek w ciągu dnia jest istotny dla uczącego się dziecka/fot. obiadu, Pixabay