Rodzina szczególna, bo wspierająca!

Za statusem rodziny wspierającej stoją zwykli ludzie. Sąsiedzi, single, seniorzy,  rodziny z dziećmi i małżeństwa bezdzietne. Dla dzieci jednak, z którymi spędzają czas, nie są wcale zwykli. Poświęcają im bowiem swoją uwagę i czas. Wspierają z potrzeby serca, nieproszeni. Bo widzą, że rodzina po sąsiedzku jest mało zaradna i słabo sobie radzi z życiowymi wyzwaniami, przede wszystkim z wychowaniem dzieci. Wtedy oferują pomoc. Sąsiedzi z klatki obok albo piętra wyżej. Seniorzy, którzy mają sporo czasu i chętnie spędzą go z dziećmi. Ale nie tylko. Single też się świetnie odnajdują w bibliotece, na spacerze w zoo czy na placu zabaw. Robią to bezinteresownie w charakterze rodziny wspierającej, czyli poświęcającej swój czas potrzebującym dzieciom.

– Pomagać, czyli wspierać, może tak naprawdę każdy, kto ma trochę czasu i chce poświęcić go innej osobie, w tym przypadku najczęściej dziecku – mówi Elżbieta Omiecińska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Taka osoba czy rodzina może uzyskać oficjalny status rodziny wspierającej i otrzymywać zwrot  niektórych kosztów poniesionych przy opiece nad dzieckiem. W przypadku opieki nad jednym dzieckiem MOPR zwraca osobie wspierającej do 350 zł miesięcznie, a gdy dzieci jest więcej – do 450 zł. Ta kwota dotyczy również opieki nad jednym dzieckiem niepełnosprawnym.

Czego dotyczy zwrot? Omiecińska podaje wybrane przykłady, bo form pomocy, w zależności od wielu dziecka, jest dużo.

 – Zwracamy pieniądze za zakup książek, zabawek, biletów do zoo, kina, teatru czy na basen. Rodzina wspierająca otrzyma również zwrot wydatków poniesionych na organizację wycieczki dla dzieci czy za zakup środków higienicznych. Co ważne i warto o tym pamiętać, rodzina wspierająca współpracuje z MOPR i asystentem rodziny, dzięki czemu efektywność działań jest jeszcze większa.

– W Gdańsku rodzin potrzebujących sąsiedzkiego wsparcia jest bardzo dużo. A pomoc dzieciom jest nieoceniona. Daje nie tylko wewnętrzną satysfakcję, że jest się potrzebnym, że robi się coś dobrego. To przede wszystkim ślad, jaki zostawia się w życiu młodego człowieka. Czytając dzieciom książki, odrabiając z nimi lekcje, spacerując i rozmawiając, dajemy im znacznie więcej, niż może się nam wydawać. Kształtujemy ich osobowość, uczymy pewności siebie, pomagamy uzyskać lepsze wyniki w nauce, a tym samym zapewniamy lepszy start w dorosłe życie – podkreśla wagę rodziny wspierającej Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych

Wspieranie odbywa się na mocy porozumienia zawartego z MOPR. Podpisana umowa określa m.in. termin i zakres świadczenia pomocy. Rolą kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej jest skuteczne pomaganie mniej zaradnym rodzinom ze swojego najbliższego otoczenia. Pomoc świadczona jest gdańszczanom, klientom MOPR, a status rodziny wspierającej określa art. 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).

Więcej informacji udziela: Elżbieta Omiecińska, tel. 58 347 82 85, kom. 797 909 118 / MOPR, ul. Leczkowa 1A w Gdańsku. Szczegóły dotyczące statusu rodziny wspierającej można uzyskać także w Centrach Pracy Socjalnej – adresy dostępne są na stronie www.mopr.gda.pl.  

Info. Olimpia Schneider, Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Fot. Pixabay