#Rozmawiaj#Reaguj

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (w skrócie PKDP) prowadzi kampanię społeczną pt. „#Rozmawiaj#Reaguj” (link przekierowuje na stronę internetową Komisji).

Jej głównym celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Przekaz skierowany jest zwłaszcza do rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży, ale też np. nauczycieli, pedagogów, pracowników pomocy społecznej i lekarzy. Chodzi o zwiększenie świadomości społ. o problemie i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone. Akcja ma też na celu informowanie o dostępnym wsparciu dla dzieci i młodzieży, które doświadczyły przemocy seksualnej. Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki mogące pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka tak, aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

Przypomnijmy, że w takich trudnych sytuacjach pomocy interwencyjnej udzielają dzieciom, młodzieży, ale też ich rodzicom, opiekunom m.in. specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy pl. Ks. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie, tel.: 58 511 01 21 lub kom.: 797 909 112 (czynne 7 dni w tygodniu, całodobowo).

Plakat informacyjny kampanii – źródło PKDP  (link przekierowujący do plakatu)