Jak rozpoznać przemoc – ruszają szkolenia!

Rozpoczynają się szkolenia m.in. dla pracowników gdańskich placówek oświatowych, żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych, placówek ochrony zdrowia, dotyczące rozpoznawania problemu przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz reagowania na każdy niekorzystny przejaw.

Do udziału w szkoleniach zaprasza przedstawicieli instytucji publicznych i niepublicznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. To w ramach projektu MOPR pt. „Upowszechnienie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym”. Tematem spotkań adresowanych m.in. do nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek, opiekunek przedszkolnych będzie – oprócz prawidłowego identyfikowania problemu społecznego i natychmiastowego reagowania – także przybliżenie procedury i pracy interdyscyplinarnej na rzecz osób zagrożonych, potrzebujących wsparcia. Celem warsztatów jest również zacieśnienie współpracy i realizacja dobrych praktyk przez pracowników socjalnych, koordynatorów Niebieskiej Karty oraz przedstawicieli ochrony zdrowia na rzecz najmłodszych gdańszczan i osób zależnych.

– W Gdańsku jest realizowana „Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka” – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Obliguje ona służby miejskie do wczesnego reagowania na wszelkie, niepokojące zachowania dziecka i natychmiastową organizację wsparcia przedstawicieli instytucji i służb. I to w każdym, możliwym zakresie. Ale zjawisko przemocy dotyka też osób dorosłych. I w tym aspekcie trzeba być czujnym i zawsze, podkreślam zawsze reagować. Jakimkolwiek przejawom przemocy mówimy stanowczo NIE!

Dodajmy, że na zlecenie gdańskiego MOPR szkolenia prowadzą specjaliści Studia Psychologicznego w Gdyni.

Kontakt

Szczegółowych informacji o projekcie oraz uczestnictwie w zajęciach udziela Magdalena Szerszyńska z MOPR przy ul. Leczkowa 1 A w Gdańsku, tel. 58 342 31 79 lub 512 395 533. Zapraszamy do udziału w szkoleniach!