Ruszył Budżet Obywatelski

Ruszyła ósma edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Do dyspozycji mieszkańców jest  18 428 001 zł. Kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe realizowane w 35 dzielnicach Gdańska to 14 824 301 zł, na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 3 603 700 zł.

Zasady są takie same jak w latach ubiegłych. Projekty można składać przez cztery tygodnie w terminie: 8 czerwca – 5 lipca 2020 r.

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieszkać na stałe w naszym mieście. Zachęcamy dzieci i młodzież, żeby się przyłączyli i zgłaszali swoje pomysły.

Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.

Po raz pierwszy – ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI

Projekty można składać w pięciu obszarach tematycznych:

nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej; budowa nowych lub przekształcenia istniejących przestrzeni rekreacyjnych; budowa parków kieszonkowych; renowacja i modernizacja istniejących terenów zieleni; budowa ogrodów deszczowych.

Harmonogram BO:

  • 08.06.2020 r. – 05.07.2020 r. – przyjmowanie projektów,
  • do 15 października 2020 r. – ocena projektów,
  • do 30 października 2020 r. – losowanie numerów projektów,
  • 16 – 30 listopada 2020 r. – głosowanie,
  • od 7 grudnia 2020 r. – ogłoszenie wyników.

Więcej informacji na stronie: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Link: https://gdansk.zetwibo.pl/voting/absence