Są pieniądze dla asystentów rodzin i koordynatorów pieczy zastępczej

Ponad 568 tys. zł dofinansowania na pracę asystentów rodziny MOPR w Gdańsku, przyznało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 422 tys. zł, w ramach rządowego programu, zabezpieczono także dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. To kwoty na bieżący rok.

Dofinansowanie wynika z rządowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudnia 25  asystentów (w razie konieczności ich liczba będzie zwiększona). Środki z MRPiPS są niezbędne, by mogli pracować i dalej efektywnie opiekować się potrzebującymi mieszkańcami. Do ich zadań należy m.in. udzielanie podopiecznym wsparcia psychologiczno – emocjonalnego, diagnostyczno – monitorującego, doradzanie i motywowanie do działań. Pomagają rodzinom w trudnych, życiowych momentach, wskazują najlepsze rozwiązania, podpowiadają ścieżki wyjścia z kłopotów. Pracują zarówno z rodzicami, jak i dziećmi. Gdański MOPR ma też 19 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Do ich zadań należy m.in. zapewnienie zastępczym rodzinom dostępu do wsparcia psychologicznego, rehabilitacyjnego i reedukacji, udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom oraz integrowanie i aktywizowanie społeczne podopiecznych.

– Zależy nam bardzo na ciągłym podnoszeniu jakości usług świadczonych potrzebującym gdańszczankom i gdańszczanom – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. polityki społecznej. – A to się wiąże również z zabezpieczeniem odpowiedniej liczby kadry, osób kompetentnych, doświadczonych, dobrze wyszkolonych. Prowadzimy w tym zakresie mądrą i konsekwentną politykę społeczną, co jak widać, zauważane jest w merytorycznych ocenach przez rząd.

Dodajmy, że ministerialne dofinansowanie dla asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej stanowi 67 procent z całej, potrzebnej na ten rok kwoty. Pozostałe 33 procent pochodzi z budżetu Gdańska.