Są pierwsze rodziny wspierające – dołącz do nich!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku pozyskał do współpracy dwie rodziny wspierające. W ramach umowy, będą one pomagać swoim sąsiadom – mniej zaradnym rodzicom i jednocześnie podopiecznym MOPR – w codziennych, przede wszystkim opiekuńczych obowiązkach.

Do współpracy udało się pozyskać dwie empatyczne, pełne zaangażowania społecznego mieszkanki Gdańska. Na mocy porozumień zawartych z Ośrodkiem, już jako rodziny wspierające (r.w.), panie pomagać będą zaprzyjaźnionym rodzicom, którzy z różnych przyczyn gorzej radzą sobie z życiowymi wyzwaniami, głównie z wychowaniem dzieci. Jedna z gdańszczanek wesprze mamę opiekującą się niepełnosprawną córką, druga – samotnego ojca. Uzyskanie statusu rodziny wspierającej daje nie tylko satysfakcję z niesienia pomocy. Wiąże się np. ze zwrotem niektórych kosztów, poniesionych przez r.w. przy opiece nad dzieckiem. MOPR może zwrócić pieniądze za zakup biletów do kina, teatru, na basen lub też organizacji wycieczki dla malca. Zwrot dotyczy też np. nabycia książek, zabawek czy niezbędnych środków higienicznych dla dziecka. W przypadku jednego dziecka MOPR może zwrócić osobie wspierającej – do 350 złotych miesięcznie. Jeśli dzieci pod opieką jest więcej – do 450 złotych miesięcznie. Rodzina wspierająca przy pełnieniu funkcji współpracuje także z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny.

– To bardzo ciekawe rozwiązanie – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Można bardzo efektywnie pomagać np. potrzebującym sąsiadom z dziećmi, współpracując jednocześnie z instytucją pomocy społecznej. To może dać wyłącznie pozytywny efekt.

Wszystkie strony uzyskują pewność co do statusu, realnych potrzeb oraz możliwości. Jest to pomoc współtworzona na miarę – dodaje Kowalczuk.

Gdański MOPR nadal poszukuje osób, które – jako sąsiedzi, czy znajomi rodziców mających problemy z pełnieniem obowiązków opiekuńczych wobec dzieci – chciałyby im skutecznie pomagać (lub już to robią, tylko nieformalnie). Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny wspierającej podpiszą z MOPR umowę, określającą m.in. termin i zakres świadczenia pomocy. Warunek, zainteresowani wspierać mają gdańszczan (klientów

Ośrodka) ze swego najbliższego otoczenia, mniej zaradnych rodzicielsko, borykających się z problemami wychowawczymi.

Zgłoś się do MOPR

Informacji o uzyskaniu statusu rodziny wspierającej udziela p. Elżbieta Omiecińska, tel. 58 347 82 85 lub kom. 797 909 118, MOPR, ul. Leczkowa 1A w Gdańsku.

Szczegóły także w Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach – adresy dostępne są na stronie: www.mopr.gda.pl