Seniorki i seniorzy wspierani w Gdańsku

Rada Miasta Gdańska uchwaliła podczas marcowej sesji program osłonowy – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Jego oferta pomocowa adresowana jest do mieszkanek i mieszkańców w wieku 65 lat i więcej, którzy np. z powodu złego stanu zdrowia lub samotności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Program osłonowy powstał na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Jego przygotowanie wynika z ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, programu pt. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – moduł I.

Kiedy bliscy nie dają rady

Program osłonowy zakłada wsparcie zwłaszcza dla samotnych osób starszych, schorowanych, często z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomocą objęte będą też mieszkanki i mieszkańcy 65+, którzy choć mają rodzinę, to z różnych przyczyn nie jest ona w stanie zapewnić im wystarczającej opieki i uwagi. Jak stanowi uchwała RMG, koordynatorem programu jest gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W realizację zadania będą zaangażowane organizacje, którym zostanie zlecona usługa wsparcia. W bezpośrednie działania na rzecz potrzebujących włączeni będą m.in. wolontariusze i osoby z najbliższego otoczenia seniora np. jego sąsiedzi, przedstawiciele lokalnej społeczności.

Wsparcie od życzliwych ludzi

Program przewiduje świadczenie usług pomocowych m.in. w zakresie społecznym oraz czynności dnia codziennego. Chodzi o ułatwienie potrzebującym osobom starszym dostępu m.in. do opieki zdrowotnej oraz do specjalistycznego poradnictwa. Wolontariusz wesprze seniora lub seniorkę umawiając im np. wizytę u lekarza lub w urzędzie i zadba, by się one odbyły (kwestia załatwienia transportu czy asystowania podczas wizyty). Uruchomiony zostanie wolontariat dotyczący wspólnego spędzania czasu z osobą starszą. Ta forma pomocy jest szczególnie istotna dla samotnych seniorek i seniorów – dla nich rozmowy, wspólne spacery z życzliwą osobą są kluczowe. Jeśli zajdzie konieczność, osoba wspierająca dostarczy seniorce i seniorowi artykuły pierwszej potrzeby np. spożywcze oraz higieniczne. Pomoże również w sprawach dotyczących utrzymania porządku w domu.

Dodajmy, że w ubiegłym roku w ramach realizacji „Korpusu Wsparcia Seniorów” pomoc w zaspokojeniu doraźnych potrzeb życiowych otrzymało 3 913 osób starszych w Gdańsku. Zapewnienie kompleksowego wsparcia seniorkom i seniorom jest jednym z priorytetów miasta.

 

Fot. symboliczna z Pixabay, seniorka rozmawia przez telefon