Seniorski wigor bardzo pożądany

Zajęcia relaksacyjne, ruchowe, rekreacyjne to tylko niektóre propozycje dla mieszkańców w wieku 60+, które oferuje nowy Dzienny Dom Senior – Wigor przy ulicy Św. Barbary 3 w Gdańsku. We wtorek 14 lutego o godzinie 10 odbędzie się tam dzień otwarty placówki, połączony z jej prezentacją.

Docelowo Senior – Wigor aktywizować będzie w dni powszednie, w godzinach od 8 do 16, piętnastu gdańskich mieszkańców w wieku 60+ (ośmiu już przychodzi na zajęcia). Każdy z nich ma na miejscu zabezpieczony ciepły posiłek oraz wachlarz ciekawych propozycji. Seniorzy wezmą udział m.in. w zajęciach sportowych i relaksacyjnych, warsztatach na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz działaniach samopomocowych. W kilku dobrze wyposażonych salach mogą się realizować ruchowo pod okiem instruktora. W ofercie placówki są też wyjścia do kina, teatru oraz warsztaty tematyczne i organizacja imprez plenerowych. Odpłatność za korzystanie z oferty wsparcia jest symboliczna (20, 30 złotych miesięcznie), uzależniona od sytuacji życiowej uczestnika.

Dom prowadzi, w ramach umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku na taką usługę, Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe Perfect. Lokal na potrzeby placówki został przekazany z zasobów gminy. Na działanie Seniora – Wigora w tym roku MOPR zabezpieczył 122,4 tysiąca złotych. Nowa placówka to kolejna, obok siedmiu klubów samopomocy i sześciu dziennych domów pomocy, propozycja wsparcia dziennego dla seniorów w Gdańsku. – Potrzebna inicjatywa, wpisująca się w kompleksowe działania miasta na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców w wieku 60 plus – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Dodajmy, że wtorkową prezentację domu uświetni m.in. koncert jazzowy oraz spektakl „Serenada z diabłem” Domu Sąsiedzkiego na Osieku.

Fot. Katarzyna Gregorkiewicz