Seniorskie aktywności na Polankach

W piątek, 17 maja w godz. od 10.00 do 13.00, w Domu Pomocy Społecznej „Polanki” w Gdańsku Oliwie odbędzie się rozrywkowa i integracyjna impreza dla osób starszych. Lista uczestniczek, uczestników wydarzenia jest już zamknięta. Wezmą w nim udział podopieczni gdańskich placówek wsparcia dla osób 60+.

Piątkowe spotkanie na terenie oliwskiego DPS przebiegać będzie pod hasłem „Aktywność na Polankach”. Uczestniczki, uczestnicy w programie imprezy z pewnością znajdą coś interesującego – dla ciała i dla duszy. W programie są m.in.: zabawa taneczna z didżejem, taniec terapeutyczny, gra w fińskie kręgle oraz animacje i aktywizujące konkursy. Będzie słodki poczęstunek i czas, aby nawiązać przyjaźnie. Nie zabraknie również oferty informacyjno-profilaktyczno-pomocowej z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych, przygotowanej przez Komendę Miejską Policji oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Policjanci m.in. przypomną zainteresowanym o zakresie udzielanego wsparcia. Podpowiedzą np. jak nie stać się ofiarą naciągaczy, nie narazić się na wyłudzenia. W punkcie informacyjnym gdańskiego MOPR osoby starsze uzyskają wiadomości o dostępnej pomocy m.in. socjalnej, specjalistycznej oraz aktywizującej społecznie. Dla chętnych są też profilaktyczne gadżety.

Aktywna jesień życia

Piątkowe wydarzenie odbędzie się w ramach projektu „Seniorze zadbaj
o słoneczną jesień” 2024. Służy on aktywizacji, integracji, rozwijaniu pasji oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców 60+. W tak szerokiej formule jest realizowany w mieście od kilku lat, przy udziale wielu partnerów organizacyjnych. W każdej imprezie w ramach projektu udział biorą osoby starsze, zwłaszcza z placówek wsparcia dziennego, ale też z domów pomocy społecznej. Pomysłodawcami „Seniorze…” są: MOPR w Gdańsku, Gdańska Spółdzielnia Socjalna, Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w partnerstwie z KMP w Gdańsku. Imprezy w ramach projektu, oprócz podmiotów już wymienionych, organizują wspólnie ośrodki wsparcia dla osób starszych: Dzienny Dom Pomocy przy ul. Wajdeloty, DPS „Polanki”, Dzienny Dom „Senior – WIGOR Świętej Barbary”, Dzienny Dom Seniora „Gdański Wigor” Caritas, DPS „Ostoja”, DDP „KISIEL”, DPS Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań STERNICZA”.

 

Impreza w ŚDS „Przystań STERNICZA”, w ramach projektu „Seniorze zadbaj o słoneczną jesień” 2023/fot. z arch. MOPR