Seniorskie andrzejki pod znakiem tańca i wróżb

Znakomicie i tradycyjnie bawiły się seniorki i seniorzy, podczas spotkania andrzejkowego w Dziennym Domu „Senior – Wigor Świętej Barbary” w Gdańsku. Nie zabrakło wróżb wszelakich i magicznej, czarodziejskiej aury. W programie imprezy znalazły się też: artystyczne występy, tańce, słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz edukacja dotycząca szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych. O bezpieczeństwie i formach wsparcia dla osób 60+ informowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Dodajmy, że spotkanie andrzejkowe wpisuje się w projekt aktywizujący pt. „Seniorze zadbaj o słoneczną jesień 2019”, realizowany przez gdański MOPR, Gdańską Spółdzielnię Socjalną i Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji m.in. w partnerstwie z ośrodkami wsparcia dla osób starszych (w tym wypadku to DD „Senior-Wigor Św. Barbary” i „Gdański Wigor” Dzienny Dom Seniora).

Fot. SR, MOPR