Seniorskie bezpieczeństwo w scenkach teatralnych

Gdańscy mieszkańcy 60 plus znakomicie bawili się i jednocześnie edukowali w zakresie bezpieczeństwa, podczas spotkania „Seniorze bądź ostrożny”, w Dziennym Domu Pomocy przy ulicy Sterniczej 2 w Brzeźnie. Policyjne pokazy samoobrony, daktyloskopii oraz scenki interwencyjno – prewencyjne fenomenalnie zagrane przez znakomitą aktorkę Krystynę Łubieńską z funkcjonariuszami, wypełniły  twórczo czas. Organizacja spotkania wpisuje się w obchody Gdańskich Dni Seniora 2017. Wynika także z projektu „Seniorze bądź ostrożny”, realizowanego przez gdański MOPR, Policję i ośrodki wsparcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa sędziwych mieszkańców.

Fot. Szymon Leszczyński