Seniorskie zjednoczenie przy grochówce

Wielka seniorska integracja zapowiada się podczas festynu „Moje miejsce – mój dom”, który odbędzie się już we wtorek 29 sierpnia w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”, przy ulicy Hożej 4 w Gdańsku Stogach. W otwartej imprezie udział wezmą m.in. podopieczni trójmiejskich placówek wsparcia dla osób 60 plus, goście z mniejszych gmin oraz mieszkańcy dzielnicy, w tym dzieci i młodzież.

Podczas imprezy przewidziano m.in. czas na prezentację działań poszczególnych ośrodków, w których seniorzy aktywnie spędzają wolny czas. Nie zabraknie zabaw oraz gier dla starszych i młodszych uczestników. Rozmów przy kawie i cieście. Podczas festynu goście raczyć się też mają wyśmienitą grochówką, kiełbaskami i sałatkami. Specjalnie dla uczestników zagra Detko Band. Zabawa rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do godz. 15 i ma charakter otwarty. Zaproszone są wszystkie osoby, które chcą miło, twórczo i integracyjnie spędzić dzień.

– Takie przedsięwzięcia znakomicie wpisują się w gdańską ideę aktywizacji seniorów – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Bardzo nam zależy, aby gdańszczanie 60 plus mieli możliwość skorzystania z rozmaitych form aktywności, od edukacyjnych, po sportowe. Żeby czuli się potrzebni i ważni społecznie, dla miasta i jego mieszkańców. Każdy z nas powinien przygotowywać się do srebrnego etapu życia, tylko wtedy wykorzystamy wszystkie jego uroki oraz będziemy włączeni w nurt życia lokalnej wspólnoty.

Organizatorem festynu jest Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”. Dodajmy też, że realizacja wtorkowej imprezy wpisuje się również w projekt „Seniorze, zadbaj o słoneczną jesień”, zainicjowany i prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdańską Spółdzielnię Socjalną, Policję, Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji oraz placówki wsparcia dla seniorów. W jego ramach co miesiąc, w jednym z gdańskich ośrodków dla osób starszych odbywa się m.in. spotkanie, festyn nie tylko dla podopiecznych, ale i innych aktywnych mieszkańców 60 plus. Podczas imprez m.in. prezentują oni swoje pasje, uczestniczą w grach i zabawach sportowych, edukują się w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa ekonomicznego, życiowego. Wreszcie integrują i zawiązują wspaniałe przyjaźnie. Celem projektu jest przede wszystkim dalsza aktywizacja oraz poprawa jakości życia gdańskich seniorów.