Seniorze – poeto, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Jesteś gdańszczanką lub gdańszczaninem 60+ i piszesz wiersze? Tworzysz z pasji i miłości do poezji? Koniecznie weź udział w III Gdańskim Konkursie Poetyckim dla Seniorów.  

Gdańskie seniorki i seniorów zachęcamy do udziału w III Gdańskim Konkursie Poetyckim – pierwszym etapie projektu „Benefis Dojrzałości 2019”. Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest stworzenie utworu o dowolnej tematyce np. miłosnej, przyrodniczej, patriotycznej, komicznej, tragicznej. Wiersz należy przesłać do 30 maja w formie rękopisu lub wydruku komputerowego, na adres: Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed, ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS” lub mailowo na adres: konkurs@benefisdojrzalosci.plDzieło można również dostarczyć osobiście do Centrum (wcześniej prośba o kontakt pod numerem tel.: 506 314 278).

Każdy senior może przedstawić tylko jeden utwór. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 13 czerwca 2019 roku, w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Prace oceni profesjonalne jury, składające się z przedstawicieli środowisk artystycznych, instytucji społecznych i miejskich działających na rzecz osób 60+. Dodajmy, że nagrodzone utwory zostaną zaprezentowane, z podkładem muzycznym, w październiku podczas gali „Benefisu Dojrzałości 2019” w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Wykona je zespół wokalno – instrumentalny złożony m.in. z przedstawicieli chórów, orkiestr, formacji jazzowych i teatralnych. 

 – Przedsięwzięcie ma wymiar międzypokoleniowej i międzyinstytucjonalnej solidarności – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. –  To bardzo cenna inicjatywa.

Głównymi organizatorami konkursu są: Fundacja Promedicine i Miasto Gdańsk, partnerami m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Akademia Muzyczna w Gdańsku i Polska Filharmonia Bałtycka.

Szczegółowe informacje na stronach: www.benefisdojrzalosci.pl oraz link:  https://www.facebook.com/benefisdojrzalosci/