Seniorzy do piór!

Naszych seniorów zachęcamy do chwycenia za pióra i udziału w Gdańskim Konkursie Poetyckim – pierwszym etapie projektu „Benefis Dojrzałości 2018”.

Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest stworzenie wiersza o dowolnej tematyce, np. miłosnej, geograficznej, sportowej, kosmicznej, komicznej lub tragicznej. Chodzi o to, by było twórczo i z polotem.

Wiersz należy przesłać do 30 marca w formie rękopisu lub wydruku komputerowego na adres: Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów, ul. Wileńska 44, 80 – 335 Gdańsk lub mailowo: konkurs@benefisdojrzalosci.pl. Co istotne, każdy senior może przedstawić tylko jeden wiersz. We wrześniu nadesłane prace oceni profesjonalne jury, składające się z przedstawicieli gdańskich środowisk artystycznych, instytucji społecznych i miejskich działających na rzecz osób 60 plus. Laureatów Konkursu i całego projektu „Benefis Dojrzałości 2018” poznamy w październiku, podczas uroczystej gali – wówczas nagrodzone utwory zostaną zaprezentowane przez zespół wokalno – instrumentalny, złożony m.in. z przedstawicieli chórów, orkiestr, formacji jazzowych, teatralnych. To bowiem jedna z głównych nagród dla wspaniałych laureatów za ich literacki kunszt i artystyczny polot.

Dodajmy, że po raz pierwszy „Benefis Dojrzałości” odbył się w Gdańsku w ubiegłym roku i spotkał z ogromnym zainteresowaniem aktywnych, sędziwych mieszkańców. Sala Teatru Wybrzeże, gdzie odbyła się gala, była wypełniona po brzegi. Projekt zakłada m.in. nieodpłatne zaangażowanie artystów i realizatorów w przedsięwzięcie wspólnego tworzenia ważnego wydarzenia kulturalnego.  

– Ma też wymiar międzypokoleniowej i międzyinstytucjonalnej solidarności – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Włącza bowiem środowiska artystyczne w działania na rzecz gdańskich seniorów. To cenna inicjatywa.

Głównymi organizatorami konkursu są Fundacja Promedicine i miasto Gdańsk, partnerami m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Seniora.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.benefisdojrzalosci.pl