Seniorzy i prawo

Gdańskie seniorki i seniorów zapraszamy w październiku do udziału w cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych, poświęconych zagadnieniom prawnym. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy aktywne uczestnictwo.

Do udziału w spotkaniach informacyjnych, wykładach i dyskusjach zapraszają osoby 60+ organizatorzy, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspólnie z organizacjami pozarządowymi, świadczącymi bezpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie. Adwokaci, radcy prawni opowiedzą m.in. o uprawnieniach pacjenta i uregulowaniach prawa rodzinnego. Tematem wykładów będzie także prawo spadkowe oraz wsparcie udzielane osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Podczas spotkań seniorzy mają też czas na pytania, wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stosowania rozmaitych przepisów. W razie konieczności prelegenci wskażą, gdzie można uzyskać kompleksowe wsparcie nie tylko prawne, ale też instytucjonalne, bytowe, aktywizujące.

– Dla człowieka w każdym wieku znajomość prawa jest istotna – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Staramy się, aby również gdańskie seniorki i seniorzy mieli bogatą ofertę edukacyjną w tym zakresie. Chodzi także o działania mające wymiar profilaktyczny. Ważne też, aby starsza osoba w trudnej sytuacji życiowej nigdy nie została z problemem sama, by miała zapewnione bezpłatne wsparcie w każdym wymiarze.

Dodajmy, że październikowe spotkania, wykłady dla mieszkańców 60+ organizujemy w ramach Gdańskich Dni Seniora 2019 oraz realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w mieście. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowa oferta wydarzeń, imprez w ramach Gdańskich Dni Seniora 2019 w mieście. 

Wykłady z zakresu prawa dla seniorek i seniorów – październik (zapraszają: gdański MOPR i organizacje pozarządowe)

Współrealizator

Temat

Forma

Termin

Odbiorcy

Miejsce realizacji

Stowarzyszenie Akcja Społeczna (SAS)

radca prawny

1.      Prawa pacjenta. Rzecznik praw pacjenta”

 

2.      „Ogólne zasady prawa spadkowego”

 

 

3.      „Senior a prawo rodzinne”

spotkanie informacyjne, dyskusja

 

spotkania informacyjne, dyskusja

 

 

spotkania informacyjne, dyskusja

08.10.2019 r. godz. 17.00

 

15.10.2019 r. godz. 17.00

 

22.10.2019 r. godz. 17.00

wykład otwarty dla zainteresowanych

 

 

wykład otwarty dla zainteresowanych

 

 

wykład otwarty dla zainteresowanych

ul. Wyzwolenia 49, Nowy Port

 

 

 

ul. Wyzwolenia 49, Nowy Port

 

 

 

ul. Wyzwolenia 49, Nowy Port

SAS

adwokat

 

 

 

1.      „Ogólne zasady prawa spadkowego”

 

 

2.      „Senior a prawo rodzinne”.

spotkania informacyjne, wykład, analiza przypadków, odpowiedzi na pytania

 

spotkania informacyjne, wykład, analiza przypadków, odpowiedzi na pytania

 

04.10.2019 r. godz. 12.00

 

 

18.10.2019 r. godz. 12.00

wykład otwarty dla zainteresowanych

 

 

 

wykład otwarty dla zainteresowanych

ul. Hoża 4, Stogi

 

 

 

 

ul. Hoża 4, Stogi

SAS

radca prawny

 

1.      „Prawo spadkowe”

praktyczny wykład

01.10.2019 r. godz. 13.00

wykład otwarty dla zainteresowanych

ul. Północna 5, Brzeźno

Fundacja „Teneo”

radca prawny

 

       1. „Senior pokrzywdzony  przestępstwem”

warsztaty

08.10.2019 r. godz. 15.00

mieszkańcy Gdańska

ul. Gościnna 14, Orunia