Serce dla Ciekawej

Wystartowała akcja „Serce dla Ciekawej” – zbiórka pieniędzy na zakup profesjonalnego ekspresu do kawy dla nowo powstającej kawiarni w Gdańsku, w której klientów obsługiwać mają osoby niepełnosprawne intelektualnie.

To pomysł na kawiarnię w centrum Gdańska prowadzoną przez Ciekawą Spółdzielnię Socjalną. Ciekawa Spółdzielnia Socjalna to nowa jakość życia osób w niej zatrudnionych. To rzeczywista realizacja zadań wynikających z misji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. Wreszcie to realizacja postanowień „Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do zatrudnienia, prawa do godności i samodzielności”.

Zachęcamy Państwa do wsparcia tej idei i wpłaty niezbędnych środków finansowych na zakup ekspresu do kawy dla niepełnosprawnych pracowników. Więcej wiadomości o akcji na stronie: https://wspieram.to/cieKAWA

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Gdańska.