„Sięgnij po sukces”, czyli dzień otwarty w ZUS na Śródmieściu!

Niepełnosprawnych mieszkańców Gdańska, rencistów, niezdolnych do pracy i ich rodziny oraz seniorów zapraszamy na dzień otwarty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu Gdańsk – Śródmieście przy ul. Chlebnickiej 3/8.  Placówkę można odwiedzać w piątek, 11 maja od godz. 9 do 14.

W wydarzeniu pod hasłem „Sięgnij po sukces” udział wezmą nie tylko eksperci ZUS, ale także m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych instytucji i organizacji na co dzień wspierających potrzebujących mieszkańców. Prawnicy, specjaliści udzielać będą porad m.in. w zakresie ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej, aktywizacji zawodowej czy prewencji rentowej. Przedstawiciele MOPR przekażą zainteresowanym informacje m.in. o możliwości otrzymania dofinansowań z programu „Aktywny samorząd”, dopłat do wyjazdów rehabilitacyjnych, remontu mieszkania, zakupu niezbędnego sprzętu czy likwidacji innych barier. Podpowiedzą, gdzie wypożyczyć bezpłatnie protezy, kule czy wózki inwalidzkie. Wskażą projekty i realizacje MOPR służące aktywizacji zawodowej i życiowej osób niepełnosprawnych, seniorów. Podpowiedzą także potrzebującym, gdzie otrzymać kompleksową pomoc np. finansową, rzeczową, poradniczą czy psychologiczną.  W punkcie informacyjnym Ośrodka będą też dostępne ulotki i informatory dla osób starszych i niepełnosprawnych.

–  Miasto chętnie włącza się we wszystkie akcje informacyjne, poradnicze, które służą między innymi zwiększeniu dostępności do usług dla osób niepełnosprawnych, starszych – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Staramy się też, by osobom potrzebującym żyło się w Gdańsku jak najlepiej. Żeby miały możliwość pełnego uczestnictwa w każdym aspekcie życia społecznego i realizowały swoje plany i marzenia, od zawodowych po rodzinne.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest ZUS i PFRON. Partnerem m.in. gdański MOPR. Zapraszamy!