Sklep społeczny wspiera i edukuje

199 osób skorzystało w lutym z oferty sklepu społecznego dla gdańszczanek i gdańszczan w trudnej sytuacji życiowej, który został otwarty pilotażowo przy ul. Wolności 52 w Nowym Porcie. 75 z nich to klienci skierowani tam po darmową żywność przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pozostałe osoby skorzystały z oferty spożywczej punktu na podstawie pisemnych oświadczeń, o potrzebie takiego wsparcia.  

Na zlecenie gdańskiego MOPR sklep prowadzi Bank Żywności w Trójmieście. W punkcie osoby skierowane przez Ośrodek otrzymują bezpłatnie produkty spożywcze, m.in warzywa, nabiał, mięso i słodycze. Bank Żywności pozyskuje te pełnowartościowe artykuły od zaprzyjaźnionych sklepów oraz hurtowni spożywczych. Produkty zamiast cen mają określoną ilość punktów. Potrzebujący wybiera bezpłatnie żywność, „płacąc za nią” bonem punktowym zawartym w skierowaniu. Każdy klient może wykorzystać do 200 punktów miesięcznie. „Najdroższe” w sklepie są: mięso, ryby i słodycze, „najtańsze” zaś owoce i warzywa. W lutym z oferty punktu skorzystało łącznie już 199 osób, 75 z nich dokonało zakupów na podstawie skierowań z Centrum Pracy Socjalnej nr 2 MOPR. Wśród klientów były m.in. osoby starsze, samotne oraz z rodzin najuboższych, będących na życiowym zakręcie. Najchętniej sięgano po produkty nabiałowe, mięso, ryby oraz warzywa i owoce. 124 osoby zgłosiły się po pomoc żywnościową bez skierowań, oświadczając o sytuacji życiowej. Łącznie w lutym w sklepie wydano 1816 kg żywności.

Przypomnijmy, że skierowanie z MOPR obowiązuje przez miesiąc. Pracownik socjalny, jeśli sytuacja życiowa podopiecznego nadal jest zła, może przyznać tę formę wsparcia także w kolejnych miesiącach – przy czym klient może skorzystać z oferty sklepu dwa razy tygodniowo, wybierając podczas wizyty maksymalnie do 2,5 kg produktów spożywczych.

Gdański MOPR zabezpieczył środki na działanie sklepu społecznego w br. W ramach pilotażu, skierowania wydaje Centrum Pracy Socjalnej nr 2 w Nowym Porcie, przede wszystkim swoim klientom. W trybie interwencji taka pomoc może zostać przyznana również potrzebującym z innych gdańskich dzielnic. Projekt uruchomienia sklepu ma wymiar pomocowy i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Służy również edukacji ekonomicznej gdańszczanek i gdańszczan, uczy planowania miesięcznego budżetu. Promuje zdrowe odżywianie. Klienci sklepu, oprócz żywności, otrzymują także na miejscu wskazówki dotyczące m.in. racjonalnego gospodarowania budżetem czy mądrego wyboru produktów. Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych podkreślał, że pomysł uruchomienia sklepu społecznego to nowatorskie, prospołeczne rozwiązanie.

Działanie sklepu

Punkt przy ulicy Wolności 52 w Nowym Porcie działa w poniedziałki i piątki w godzinach od 10.00 do 13.00 oraz w środy w godzinach od 13.00 do 16.00. Podczas ostatniej godziny działania sklepu mogą się zgłaszać osoby bez skierowań z MOPR – otrzymają żywność po wypełnieniu oświadczenia, że takie wsparcie jest im niezbędne.