Skonsultuj projekt Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie!

Zapraszamy gdańszczanki i gdańszczan oraz podmioty realizujące działania statutowe w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców, do udziału w społecznych konsultacjach. Prosimy o uwagi, sugestie dotyczące projektu Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.

Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2024 zakłada działania profilaktyczne, interwencyjne i długofalowe oraz doskonalące lokalny system pomocy w zakresie przeciwdziałania agresji w rodzinie. Nieodzownym elementem tego systemu jest opracowany Program Oddziaływań Korekcyjno–Edukacyjnych, którego zasadniczym celem jest zatrzymanie przemocy oraz Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, skoncentrowany przede wszystkim na realizacji celów terapeutycznych, które mają ograniczyć zjawisko agresji w rodzinie i utrwalić zaprzestanie jej stosowania. Działania te stanowią kompleksowe i  komplementarne rozwiązania systemowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgłoś uwagi do projektu do 27 stycznia br. 

Oddajemy Państwu do konsultacji projekt Programu (dostępny poniżej w dokumencie pt. „Zarządzenie o konsultacjach…”). Uwagi, sugestie prosimy zgłaszać poprzez załączony formularz. Wypełniony formularz można:

 – włożyć do skrzynki podawczej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
przy ul. Konrada Leczkowa 1A w Gdańsku (w dniach i godzinach pracy Ośrodka),

– przesłać za pośrednictwem poczty, na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk,

– przesłać na adres email: magdalena.szerszynska@gdansk.gda.pl.

Zarządzenie o konsultacjach społ. projektu Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024

Wzór formularza uwag do projektu Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024