Konferencja dot. realizacji Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego