Skonsultuj projekt Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy gdańszczanki, gdańszczan, organizacje pozarządowe oraz instytucje realizujące działania statutowe w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej, dla mieszkanek i mieszkańców. Prosimy o uwagi, sugestie do projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026.

Konsultacje społeczne potrwają od 8 do 21 listopada br. Cele główne Programu to m.in. wzmocnienie potencjału gdańskich rodzin, jak również zapewnienie odpowiedniego do potrzeb dziecka wsparcia w ramach pieczy zastępczej. Konsultacje będą prowadzone w trybie i na zasadach określonych Zarządzeniem Nr 1971/23 Prezydenta Miasta Gdańska z 30 października 2023 r.  (link przekierowuje na stronę internetową Bazy Aktów Własnych UMG) – w tym dokumencie załączony jest projekt Programu.

Podziel się opinią np. drogą elektroniczną lub na otwartym spotkaniu 13 listopada br.

 Uwagi, sugestie dotyczące projektu można przekazywać:

  • osobiście w Punkcie Konsultacyjnym, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A, w pokoju 207 (II piętro, w godz. pracy MOPR);
  • pisemnie, drogą pocztową na adres: Samodzielny Referat Analiz i Programów MOPR w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80 – 432 Gdańsk;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: antonina.paplinska-boczon@gdansk.gda.pl

Zainteresowane i zainteresowanych zapraszamy szczególnie na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w poniedziałek, 13 listopada o godz. 16.30, w Centrum Dolna Brama przy ulicy Dolna Brama 8 w Gdańsku. Będzie okazja, by w przyjaznej atmosferze porozmawiać o najważniejszych zapisach prezentowanego projektu Programu. Będzie też można skonsultować swoje uwagi, opinie ze specjalistkami i specjalistami MOPR, odpowiedzialnymi za realizację danego obszaru tematycznego oraz wymienić się doświadczeniami z innymi podmiotami zaangażowanymi w podobne działania.

Formularz konsultacyjny jest dostępny m.in.:

  • w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – w tematycznym materiale  (link przekierowuje na stronę internetową UMG);
  • w wersji papierowej w siedzibie MOPR w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, w pokoju 207 (II piętro, w godz. pracy MOPR).

Wszelkie zapytania, wątpliwości dot. prowadzonych konsultacji prosimy kierować do p. Antoniny Paplińskiej-Boczoń, tel.: 58 347 82 70 lub na adres e-mail: antonina.paplinska-boczon@gdansk.gda.pl

Zapraszamy do aktywnego udziału!

 

Formularz zgłaszania uwag do tematycznego projektu Programu  (do pobrania)

 

Symboliczna fot. dziecka z rodzicami/fot. z Pixabay