Skonsultuj projekt!

Poniżej przedłożyliśmy Państwu do konsultacji projekt Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020, opracowany przez zespół składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych miasta. Zachęcamy do składania uwag i wniosków. Można je przekazać do 13 grudnia 2017 roku, do godz. 15:30  przy użyciu formularza konsultacji, mailowo pod adresem: maciej.kochanowski@mopr.gda.pl lub w wersji papierowej – do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1A, pok.318 (w godz. od 7.30 do 15.30).

Projekt Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020

Formularz-konsultacji