Skorzystaj z bezpłatnej mediacji w Gdańsku

Twoje małżeństwo przeżywa kryzys i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? A może spierasz się z sąsiadem i nie potrafisz doprowadzić do kompromisu? W takich trudnych sytuacjach może pomóc np. bezpłatna mediacja.

O możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacyjnej przypomina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. To wsparcie przysługuje każdej potrzebującej osobie, której nie stać na odpłatną wizytę u prawnika. Pomoc adresowana jest nie tylko do mieszkańców i mieszkanek, ale też do osób odwiedzających Gdańsk. Świadczą ją prawnicy i doradcy obywatelscy, bezpośrednio w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją, w mieście. Ich lista dostępna jest na stronie gdańskiego MOPR. Konsultacje świadczone są też telefonicznie oraz poprzez email. W każdym wypadku obowiązują zapisy na porady, w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00 pod numerem tel.: 58 342 31 88 (MOPR) lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl. Na konsultację z prawnikiem lub doradcą obywatelskim można też zarejestrować się poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Od pomocy prawnej po mediację

W bieżącym roku w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacyjnej udzielono w Gdańsku ponad 6 tysięcy porad. Osoby potrzebujące merytorycznego, fachowego wsparcia mogą się skonsultować ze specjalistami m.in. w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, ubezpieczeniowych, spadkowych czy społecznych. Prawnicy pomagają m.in. osobom, którym grozi utrata pracy i mającym kłopoty finansowe. Świadczą pomoc w sporządzeniu pism urzędowych, wszczynających postępowanie sądowe czy zwalniających z kosztów sądowych. Doradcy obywatelscy wspierają m.in. w sprawach dotyczących zadłużenia, mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. W razie potrzeby kierują zainteresowanego do właściwej instytucji lub organizacji, która udzieli adekwatnej pomocy. W ramach usług nieodpłatnej pomocy prawnej dostępna jest też mediacja. Korzystają z niej np. rodziny, w których występują trudne, konfliktowe sytuacje, spór małżeński czy nieporozumienia na tle opiekuńczo–wychowawczym wobec dzieci. Mediacja sprawdza się też w sprawach związanych m.in. z rozwodem, podziałem majątku czy sporem sąsiedzkim. Specjaliści starają się doprowadzić do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami np. w kwestiach złamania warunków umowy konsumenckiej. To kompleksowe wsparcie realizowane jest w ramach ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W Gdańsku zadanie koordynuje MOPR.

Mediacja sprawdza się zwłaszcza w konfliktach małżeńskich, rodzinnych/ fot. z Pixabay symboliczna