Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku

Osoby potrzebujące mogą skorzystać w Gdańsku z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją. To wsparcie dla osób, których nie stać na odpłatną wizytę u prawnika. Konsultacje udzielane są mieszkankom, mieszkańcom, ale też potrzebującym spoza regionu.

Zadanie realizują: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz organizacje pozarządowe, łącznie w 19 punktach na terenie miasta. Ich lista z adresami i kontaktami dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOPR  (link przekierowuje na stronę internetową BIP MOPR).  

Obowiązują zapisy

Konsultacje ze specjalistkami i specjalistami odbywają się bezpośrednio w punktach świadczących wsparcie. W przypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie – prawnik lub doradca obywatelski mogą udzielić porad poza nim oraz telefonicznie i poprzez e-mail. W każdym wypadku obowiązują zapisy na konsultacje, w dni powszednie pod numerem tel.: 58 342 31 88 (w godz. pracy MOPR). Wygodną formą jest też rejestracja do prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora, poprzez formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  (link przekierowuje na portal informacyjny m.in. MS). W punkcie świadczącym nieodpłatną pomoc prawną potrzebujący człowiek składa pisemne oświadczenie, że nie stać go na wizytę u prawnika. Takie oświadczenie jest warunkiem otrzymania wsparcia.

Szeroka oferta poradnicza

W 2023 roku, w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją udzielono w Gdańsku ok. 10 800 konsultacji. Prawnicy wspierają potrzebujące osoby m.in. w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, ubezpieczeniowych czy spadkowych. Pomagają osobom zadłużonym, w kryzysie ekonomicznym, życiowym. Doradzają w kwestii odzyskania alimentów na dzieci, uzyskania rozmaitych świadczeń finansowych czy rozwodu. Poradzą też w przypadku nagłych zdarzeń losowych. W ramach oferty punktów MOPR i organizacji pozarządowych jest też pomoc w sporządzeniu pism urzędowych, wszczynających postępowanie sądowe czy zwalniających z kosztów sądowych. W przypadku poradnictwa obywatelskiego działania są szczególnie zindywidualizowane i zmierzają do podniesienia świadomości prawnej potrzebującej osoby. Doradca obywatelski udzieli wskazówek zwłaszcza osobom zadłużonym oraz z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. W razie konieczności skieruje do właściwej instytucji, która może rozwiązać problem kompleksowo. Natomiast w przypadku konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich warto skorzystać z pomocy mediatora. Pomoże on również w sprawach związanych m.in. z rozwodem, podziałem majątku. Poradzi w kwestiach: niedopełnienia czy złamania warunków umowy gospodarczej lub np. odzyskania należności. Wszystko po to, by doprowadzić do kompromisu, polubownego załatwienia sprawy. Uwaga! Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub gdy zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Prawnik i jego atrybuty/symboliczna fot. z Pixabay (mybum2baby)