Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku w 2022 roku

Nie radzisz sobie ze spłatą zaciągniętych pożyczek, a szef grozi zwolnieniem z pracy? A może nie wiesz, jak przeprowadzić upadłość konsumencką? W takich oraz wielu innych sprawach można skorzystać z bezpłatnego wsparcia prawnego i obywatelskiego w Gdańsku.  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją także w 2022 roku. To usługa świadczona przez MOPR i organizacje pozarządowe, łącznie w 19 punktach na terenie miasta. Ich lista, z adresami i kontaktami do prawników oraz doradców obywatelskich, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka.

Obowiązują zapisy

Wsparcie jest dostępne dla osób, których nie stać na odpłatną wizytę u prawnika, także dla potrzebujących spoza Gdańska. Na porady obowiązują zapisy, w dni powszednie w godzinach pracy gdańskiego MOPR pod numerem tel.: 58 342 31 88 lub email: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl. Na konsultację z prawnikiem lub doradcą obywatelskim można się też zarejestrować online, poprzez link na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Osoby potrzebujące mogą skorzystać z porady bezpośrednio, w punkcie świadczącym tę usługę. Możliwa jest też konsultacja telefoniczna lub w formie zdalnej – to istotne udogodnienie zwłaszcza w czasie epidemii.

– Zachęcam do korzystania z pomocy specjalistów nieodpłatnej pomocy prawnej zwłaszcza, jeśli życiowe problemy przerastają i bez takiego wsparcia trudno będzie sobie poradzić – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR.

Prawnik, doradca obywatelski, mediator

Specjaliści nieodpłatnej pomocy prawnej doradzają m.in. w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, ubezpieczeniowych, spadkowych, a także dotyczących np. wypłaty różnych świadczeń. Prawnicy udzielają konsultacji np. w przypadku zagrożenia utratą pracy. Pomagają w odzyskaniu zaległych alimentów czy załagodzeniu konfliktów rodzinnych i sąsiedzkich. Świadczą pomoc w sporządzeniu pism urzędowych, wszczynających postępowanie sądowe oraz zwalniających z kosztów sądowych. Z kolei doradcy obywatelscy w szczególności wspierają klientów w zakresie spraw dotyczących zadłużenia, zabezpieczenia społecznego, spraw mieszkaniowych i rodzinnych. W zależności od sytuacji m.in. wyjaśniają potrzebującym treść pism urzędowych. Przygotowują też plan działań, który pozwoli szybko uzyskać rozłożenie spłaty pożyczki na raty. W razie potrzeby kierują do konkretnych instytucji i organizacji, udzielających pomocy adekwatnej do sytuacji zainteresowanego. W ramach usług nieodpłatnej pomocy prawnej dostępna jest też mediacja. Ta forma wsparcia sprawdza się zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych i spornych, np. nieporozumień pomiędzy małżonkami czy partnerami. Mediator pomaga też m.in. w sprawach dotyczących podziału majątku, w kwestiach złamania warunków umowy konsumenckiej. W 2021 roku w Gdańsku, w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją, udzielono łącznie ponad 10 200 konsultacji. Zadanie w mieście koordynuje MOPR.

Na zdjęciu sędziowski młotek i prawnicze książki/źródło Pixabay