Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku!

Z powodu epidemii możesz stracić pracę? A może masz problem ze spłatą zaciągniętego kredytu na mieszkanie lub jesteś w konflikcie z bliskimi? Nie czekaj, tylko skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Gdańsku.

Do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacyjnego zachęca gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i organizacje pozarządowe świadczące w mieście to wsparcie. Usługa jest dostępna dla osób, których nie stać na odpłatną wizytę u prawnika (obecnie wystarczy ustne stwierdzenie klienta w tej sprawie), także dla potrzebujących spoza Gdańska. W czasie epidemii porady udzielane są telefonicznie oraz poprzez email. Obowiązują zapisy, w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00 pod numerem tel.: 58 342 31 88 (MOPR) lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl. Na konsultację z prawnikiem lub doradcą obywatelskim można się też zapisać online, poprzez link na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

– Zachęcam osoby, które potrzebują nieodpłatnej pomocy prawnej do skorzystania z naszej oferty w tym zakresie – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – W trudnych, życiowych sytuacjach warto sięgać po specjalistyczne wsparcie.

Na kłopoty prawnik i doradca obywatelski
Osoby potrzebujące mogą się skonsultować ze specjalistami m.in. w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, ubezpieczeniowych, spadkowych, urzędowych, konsumenckich, o zapłatę czy o alimenty. W ramach usług dostępna jest też bezpłatna mediacja. Prawnicy udzielają porad np. w przypadku zagrożenia utratą pracy, podpowiadają jak uzyskać wsparcie finansowe w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Pomagają też w sprawach rozwodowych, a nawet w rozstrzygnięciu sporów sąsiedzkich. Świadczą pomoc w sporządzeniu pism urzędowych, wszczynających postępowanie sądowe czy zwalniających z kosztów sądowych. Z kolei doradcy obywatelscy w szczególności wspierają klientów w zakresie spraw dotyczących zadłużenia, zabezpieczenia społecznego, spraw mieszkaniowych i rodzinnych. W zależności od sytuacji m.in. wyjaśniają potrzebującym treść pism urzędowych. Przygotowują też plan działań, który pozwoli sprawnie np. przeprowadzić upadłość konsumencką czy uzyskać rozłożenie spłaty pożyczki na raty. Podpowiadają też, gdzie znaleźć wsparcie finansowe w życiowym kryzysie i jakie formalności spełnić, by je uzyskać. Osobom starszym doradzają w sytuacjach spornych np. z zakresu spraw emerytalnych czy bytowych. Kierują też potrzebujących do właściwych, innych instytucji udzielających adekwatnego wsparcia. W przypadku poradnictwa obywatelskiego działania są zindywidualizowane oraz zmierzają do podniesienia świadomości prawnej mieszkanki lub mieszkańca.

Dodajmy, że w bieżącym roku w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacyjnej udzielono w Gdańsku ponad 2530 konsultacji.

Paragraf symbolizuje prawo/fot. z Pixabay