Skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej, także na urlopie!

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zachęca mieszkańców do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, świadczonych na terenie miasta m.in. przez radców prawnych oraz adwokatów. Takie wsparcie otrzymają też np. turyści odwiedzający Gdańsk. Warunek – muszą spełniać kryteria ustawowe, uprawniające do tego rodzaju pomocy.

W 18 punktach w mieście osoby uprawnione dowiedzą się o obowiązujących przepisach, przysługujących prawach m.in. w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych, prawa pracy, bezpieczeństwa itd. Adwokaci, radcy prawni i doradcy wskażą m.in. sposób rozwiązania problemu, pomogą sporządzić niezbędny projekt pisma dot. sprawy.

Z tego darmowego wsparcia skorzystać mogą osoby:

– z ważną Kartą Dużej Rodziny lub

– którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o poradę, przyznano świadczenie z pomocy społecznej (i jednocześnie, nie wydano w tym okresie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia) lub

– osoby do ukończenia 26 lat tudzież po ukończeniu 65 lat lub

– posiadające ważną legitymację weterana i weterana poszkodowanego lub

– kombatanci oraz będący ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub

– które poniosły straty bądź są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy, awarii technicznej tudzież

– kobiety w ciąży.

– To konkretna pomoc, co istotne bezpłatna – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Dbamy o to, by była dostępna dla każdego uprawnionego i potrzebującego człowieka. 

Osoby, które chcą skorzystać z porad, podczas wizyty powinny wylegitymować się odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem czy legitymacją potwierdzającą uprawnienie. I tak np. kobiety w ciąży – zaświadczeniem lekarskim, posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważnym drukiem. Kwestię korzystania z nieodpłatnych porad prawnych reguluje przedmiotowa ustawa z 5 sierpnia 2015 roku.

Punkty bezpłatnych porad prawnych

Punkty MOPR w Gdańsku:

*W dziewięciu punktach przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni, w dni powszednie, w godz. 8 – 18 (gabinety otwarte rotacyjnie), tel. 58 342 31 88.

Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe w Gdańsku:

* Stowarzyszenie Jasień, ul. Elbląska 66, Rudniki, pon. – piąt. w godz. 14 – 18 (radca prawny i aplikant radcowski);

*Stowarzyszenie Jasień, ul. Zakopiańska 40, Siedlce, pon. – piąt. w godz. 9 – 13 (radca prawny, aplikant radcowski);

*Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, ul. Gościnna 10, Orunia, pon. godz. 16 – 20, wt. godz. 8.30 – 12.30, śr. godz. 13 – 17, czw. i piąt. godz. 15 – 19 (radca prawny, doradca podatkowy);

*RCIiWOP, ul. Grunwaldzka 5, Wrzeszcz, pon., czw. i piąt. w godz. 10 – 14, wt. godz. 15.30 – 19.30, śr. godz. 8.30 – 12.30 (radca prawny, mgr prawa);

*Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Hoża 4, Stogi, pon., wt., czw. piąt. godz. 15 – 19, śr. godz. 11.30 – 15.30 (adwokat);

*Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Północna 5, Brzeźno, pon., śr., czw., piąt. godz. 13 – 17, wt. 12 – 16 (adwokat),

*Fundacja Teneo, ul. Kisielewskiego 12, Strzyża, pon. 15.30 – 19.30, wt. czw., piąt. godz. 16 – 20, śr. godz. 8 – 12 (radca prawny, mgr prawa);

*Fundacja Teneo, ul. Jagiellońska 11, Przymorze, pon. śr. godz. 15.30 – 19.30, wt. godz. 8 – 13, czw. i piąt. godz. 8 – 12 (radca prawny, mgr prawa);

*Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Polanki 121, Oliwa, pon., śr. godz. 14 – 18, wt., czw., piąt. godz. 10 – 14 (radca prawny).