Skorzystaj z bezpłatnych porad prawnych – oferta także dla turystów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przypomina mieszkańcom o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, świadczonych w 19 punktach m.in. przez radców prawnych oraz adwokatów. To oferta także dla turystów odwiedzających miasto, którzy spełniają kryteria ustawowe uprawniające do takiej pomocy.

Zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej porady np. w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwa, prawa pracy, karnego, działalności gospodarczej zapraszamy m.in. do dziewięciu punktów MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku (od pon. do piąt. w godz. od 8.30 do 17) czy punktu Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” przy ul. Północnej 5 w Brzeźnie (pon., śr., czw. i piąt. w godz. od 15 do 19 oraz wt. w godz. od 9 do 13). Adwokaci, radcy prawni i doradcy wskażą m.in. sposób rozwiązania problemu, pomogą sporządzić niezbędny projekt pisma dot. sprawy. Usługa jest dostępna także dla turystów odwiedzających Gdańsk, jeśli spełniają ustawowe kryteria.

Z darmowego wsparcia skorzystać mogą osoby:

– z ważną Kartą Dużej Rodziny lub

– którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o poradę, przyznano świadczenie z pomocy społecznej (i jednocześnie, nie wydano w tym okresie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia) lub

– osoby do ukończenia 26 lat tudzież po ukończeniu 65 lat lub

– posiadające ważną legitymację weterana i weterana poszkodowanego lub

– kombatanci oraz będący ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub

– które poniosły straty bądź są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy, awarii technicznej tudzież

– kobiety w ciąży.

– To konkretna pomoc i co ważne bezpłatna – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Dbamy o to, by była dostępna dla każdego uprawnionego i potrzebującego człowieka.  

Osoby, które chcą skorzystać z porad, podczas wizyty powinny wylegitymować się odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem czy legitymacją potwierdzającą uprawnienie. I tak np. kobiety w ciąży – zaświadczeniem lekarskim, posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważnym drukiem. Kwestię nieodpłatnej pomocy prawnej (n.p.p.) reguluje przedmiotowa ustawa z 5 sierpnia 2015 roku. Więcej informacji o punktach n.p.p. w Gdańsku na stronie: www.mopr.gda.pl